Radek: Díky přímé pomoci jsme s rodinou překonali krizi
8. prosince 2020 Aktuality

Radek: Díky přímé pomoci jsme s rodinou překonali krizi

Olomouc – Pan Radek pracoval ve firmě vyrábějící komponenty pro automobilový průmysl. Když s první jarní vlnou pandemie přišla krize, dostával pan Radek v zaměstnání mnohem méně hodin práce, některé týdny zůstával bez práce úplně. Jeho manželka v tu dobu pobírala rodičovský příspěvek a vzhledem k tomu, že mají doma  tři děti, byla na jeho příjmu závislá celá rodina. V důsledku krizových opatření dochází k prudkému a zcela odlišnému nárůstu rodin v krizi, než tomu bylo v době před pandemií. Na Charitu se často obracejí lidé, kteří až do této doby žili zcela běžným životem. Charita Olomouc vyhlásila sbírku s názvem Sbírka sv. Mikuláše, která chce těmto lidem a rodinám v rámci přímé pomoci pomáhat dlouhodobě. 

Příjmy rodiny pana Radka byly nízké, rodina měla problémy s úhradou základních potřeb, jako je jídlo, ošacení, školní potřeby dětí včetně úhrady nájemného. Další náklady týkající se zaplacení obědů ve škole, školce a poplatků za kroužky dětí již byly nad  finančními možnostmi rodiny. Širší rodina nebyla schopna pomoci, protože rodiče pana Radka a jeho manželky jsou již ve starším věku a pobírají pouze důchod. „Rodině jsme udělali nákup potravin, čerstvých i trvanlivých na celý měsíc a poskytli základní drogerii. Dále jsme poskytli finanční příspěvek přímé pomoci k udržení stávajícího bydlení a podpořili děti ve volnočasových činnostech během letních prázdnin,“ přibližuje Petra Pavlíčková ze Střediska pro rodiny a děti Charity Olomouc.

"Díky finanční pomoci jsme s rodinou překonali krizové období a dokázali se znovu nadechnout. Je to úžasný pocit vědět, že nejste sami, že se máte kam obrátit, že váš osud není druhým lhostejný," sděluje pan Radek.  

Z cyklu Příběhy lidí a rodin v krizi na Olomoucku. 

Sbírka sv. Mikuláše: Přispět je možné on-line platbou na Darujme.cz nebo na konto: 115-1405220217/0100, variabilní symbol 1702.

Mgr. Eva Štefková

PR pracovník
Tel.: 734 435 075 E-mail: _km%C~bg8hHmO1.7~bGkO1p