Potřeba posledního rozloučení je pro lidi bez domova klíčová
1. listopadu 2021 Aktuality

Potřeba posledního rozloučení je pro lidi bez domova klíčová

„Jedním ze skutků milosrdenství je pochovávat své mrtvé,“ nastiňuje pastorační asistentka Richenza Buková, která se důstojným zaopatřením zemřelých klientů bez domova dlouhodobě zabývá. Řada klientů Charity Olomouc nemá potřebné rodinné zázemí, které by se postaralo o vypravení posledního rozloučení. K poslednímu říjnu roku 2021 bylo do charitního hrobu v Olomouci uloženo 50 zemřelých, 49 vsypů popele a 1 pohřeb s rakví. Všichni, kdo jsou v hrobě pochováni, byli klienty Střediska pro lidi bez domova.

„Oznámení o tom, že klient na ulici zemřel, se dovídáme z nemocnice, od policie nebo ze zdravotní pojišťovny. Nejednou jde také o zprávy dalších klientů, ty samozřejmě musíme nejprve ověřit,“ přibližuje Richenza Buková postup s tím, že se často jedná také o informace ze strany města. Město nechá zemřelého zpopelnit a jeho urna je na čas uložena na ústředním hřbitově. Charita posléze požádá o vydání urny, kterou po posledním rozloučení v charitní kapli sv. Kosmy a Damiána uloží do charitního hrobu na olomouckém hřbitově.

Když zemře klient bez domova, pracovníci vytvoří parte, které je rozesláno po službách, kde se klient pohyboval, a organizace posledního rozloučení v kapli. „Na něj často přicházejí další klienti a někdy to bývá hodně emotivní. Je pěkné se rozloučit, protože vzpomínají na člověka, který s nimi nějaký čas žil,“ doplňuje Buková, podle které je samotná služba velmi důležitá také pro stávající nezaopatřené klienty. „Myslím si, že je pro ně důležité vědět, že i ve chvíli, kdy zemřou, tak někde budou mít to místo, kde budou odpočívat,“ dodává.

Za zesnulé je sloužena i zádušní mše

Podle ředitele olomoucké Charity Petra Prinze iniciativa reaguje na úmrtí desítek lidí bez domova ročně. „Dlouhodobě pro nás bylo téma, jak se k tomuto stavět, protože šlo o mnoho konkrétních do očí bijících případů. Samozřejmě nemůžeme vypravit pohřeb všem těmto osobám, ale chceme jim být nablízku a reagovat na tuto těžkou situaci pro jejich okolí. Potřeba lidí se rozloučit a jejich spirituální potřeby související s tématem smrti jsou klíčové,“ pokračuje s tím, že každoročně se koná zádušní mše nejen za lidi bez domova, ale také za klienty paliativní péče a pečovatelské služby.

Hrob na hřbitově v Olomouci má Charita pronajmutý od Ústředního hřbitova Neředín. Na jaře 2022 proběhne závěrečná úprava hrobu i s vyhotovením desky, která bude připevněna na stávající náhrobek. „Na desce budou jména těch, kdo jsou v hrobě pochování. Tím se hrob stane pietním místem, o které se Charita Olomouc bude dále starat,“ vysvětluje Richenza Buková. Mezi vedením Charity a správou hřbitova nyní probíhají jednání o dalších možnostech pohřbívání klientů střediska Samaritán. Variantou je buď pronájem dalšího hrobu, nebo možnost menšího kolumbária. Peníze, které získá Charita z Tříkrálové sbírky, budou použity jednak na zhotovení desky na stávající hrob, jednak na úpravu nového místa k pohřbívání.

Eva Štefková, Tobiáš Czekaj, Charita Olomouc