Pilotní projekt přinesl prospěch nejen klientům, ale i městu
21. července 2021 Aktuality

Pilotní projekt přinesl prospěch nejen klientům, ale i městu

Olomouc – Lidé bez domova se často nemohou z různých důvodů uplatnit na trhu práce. Charita se snaží tyto bariéry překonat a podle možností poskytuje klientům nejrůznější formy uplatnění. Jednou z nich jsou pracovních rehabilitace, jejichž smyslem je podpořit lidi bez domova tak, aby získali nové zkušenosti a obnovili své pracovní návyky. V roce 2019 odstartoval společný projekt Charity Olomouc a Statutárního města Olomouc, díky němuž Charita získala zakázku úklidu a čištění olomouckých ulic od Technických služeb města Olomouc. Od počátku vzniku projektu se zapojilo celkem 38 klientů střediska Samaritán, kteří vykonali celkem 5300 veřejně prospěšných hodin. 

Lidé bez domova zapojení do projektu jsou klienty sociálních služeb (nízkoprahové denní centrum, azylové domy aj.). U 70 % z nich sociální pracovníci spatřují výrazné zlepšení jejich životní situace. „Tito klienti aktivně spolupracují se sociálním pracovníkem na řešení své nepříznivé situace. Vidíme, že jsou spokojenější, mění se téma jejich hovorů, těší se na další den, plánují, mají větší sebedůvěru, sebeúctu, zažívají bezpečné společenství, mají chuť hledat další pracovní uplatnění. Dále sledujeme, že dochází ke snížení problematického chování ve veřejném prostoru. Osoby, které jsou do projektu zapojeny dlouhodoběji, se již nevracejí k rizikovému způsobu života,“ zdůrazňuje Alexandr Dvořák, vedoucí střediska Samaritán.   

Díky pracovním rehabilitacím se daří více pečovat o okolí Charity, klienti provádí pravidelný úklid kolem zařízení na Wurmově ulici a v přilehlých ulicích. Charita vnímá projekt jako velice přínosný pro všechny zúčastněné strany, a to jak pro lidi bez domova, tak pro město Olomouc (veřejnost). „Jsem rád, že se daří vést diskusi o řešeních, která jsou efektivní. Lidé bez domova trpí často ztrátou důstojnosti. Stále více se zaměřujeme na to, aby co nejvíce z nich žilo důstojněji. Pracovní aktivity, ale třeba i naše psychiatrická péče k tomu velmi přispívají. Těším se na více takových společných projektů,“ shrnuje za Charitu Olomouc ředitel Petr Prinz.

Eva Štefková, Charita Olomouc

Úklid olomouckých ulic, čištění chodníků od plevele.