Paliativní konference: Kdy ukončit léčbu? Co nabídnout umírajícím pacientům?
3. června 2020 Aktuality

Paliativní konference: Kdy ukončit léčbu? Co nabídnout umírajícím pacientům?

Olomouc, Olomoucký kraj – Prodlužování marné léčby mnohdy nemusí znamenat zvýšení kvality života pacienta. Jak tedy určit, kdy ještě léčit? Co jiného je možné pacientům nabídnout? Na tyto a další tematicky související otázky budou odpovídat odborníci z řad předních českých lékařů u příležitosti konference věnované problematice paliativní léčby. Konference se uskuteční ve čtvrtek 11. června 2020 v sále Magistrátu města Olomouce. Cílem je poukázat na důležitý moment správného načasování kdy ukončit již neefektivní kauzální léčbu a pacienta předat včas do domácí paliativní péče.

Současné pokroky v medicíně prodloužily délku léčby závažných onemocnění, zároveň se však výrazně zkrátila doba závěru života po ukončení neúspěšné léčby. „V praxi se setkáváme s tím, že v případě těžkých onemocnění, zejména onkologických, zbývá nemocným mnohdy jen posledních pár dnů života. Tím se zkracuje i čas pacientů například na smíření a rozloučení se svými blízkými. Výjimkou nejsou ani případy, kdy se už pacient rozloučit vůbec nestihne,“ přibližuje z praxe Leona Martinková, vedoucí Střediska zdravotních služeb a Hospicové péče Caritas a dodává: „Přitom i po ukončení marné léčby má pacient možnost odborné lékařské péče mobilního hospice, navíc doplněné i o péči dalších odborníků včetně podpory pečující rodině.“

Mantinely léčby i cesta do hlubin mozku

Tématu kdy ukončit léčbu a co dokáže, a co ne současná neurochirurgie se bude věnovat přední český neurochirurg profesor Vladimír Beneš, mj. autor známé publikace Mé cesty do hlubin mozku. Kdy ukončit onkologickou léčbu u dětského pacienta ozřejmí primář dětské onkologie v Brně Petr Múdrý. Docentka Radmila Prchal Pavlíčková z katedry historie Filozofické fakulty ÚP Olomouc přiblíží, jak se na dobrou smrt připravovali naši předci. Zástupci Fakultní nemocnice Olomouc se dotknou tématu, jak má správně vypadat sdělování informací o ukončení léčby. Ředitelka Odborného léčebného ústavu Paseka Zdenka Polzerová nastíní prožívání terminálních pacientů, kteří se ocitají v následné lůžkové péči. Srovnání kauzální léčby s paliativní léčbou očima zdravotní pojišťovny představí zástupce VZP ČR Michal Vojáček, ředitel ostravské pobočky. „Jeden z nejzajímavějších příspěvků je zařazen až k závěru – dozvíme se jak doprovázet děti, které prožívají smrt velmi blízkého člověka,“ doplnila Leona Martinková.

Změna programu vyhrazena

V původním programu měl se svým příspěvkem vystoupit i host ze Slovenska – výzkumná pracovnice Mária Hatoková. „Z důvodu uzavření hranic během koronaviru a nejasným podmínkám k jejich otevření paní doktorka svoji účast odřekla. Její prostor však dostane neméně zajímavý přednášející, onkolog a paliativní lékař Petr Beneš, který zná z praxe velmi dobře problematiku ukončení léčby a následného poskytnutí paliativní péče,“ sdělila Leona Martinková. MUDr. Petr Beneš, PhD. je paliativním lékařem Hospicové péče Caritas, která konferenci organizuje ve spolupráci s Olomouckým krajem.

Konference je určena primárně lékařům, pracovníkům paliativních a hospicových služeb, ale i dalším odborníkům. Záštitu převzali Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje, a Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. „Jsme vděční Olomouckému kraji, že na této akci můžeme spolupracovat. Díky podpoře z Evropského sociálního fondu je konference pro účastníky zdarma,“ dodala Leona Martinková. 

Eva Štefková, Charita Olomouc

Kontakty:
Mgr. Věra Leona Martinková - vedoucí střediska | +420 734 641 470

Program konference