Ministryně práce a sociálních věcí zavítala do Potravinové banky Olomouckého kraje
27. srpna 2020 Aktuality

Ministryně práce a sociálních věcí zavítala do Potravinové banky Olomouckého kraje

Olomouc – V úterý 25. srpna se setkala Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí ČR, se zaměstnanci Potravinové banky v Olomouckém kraji a zástupci z řad poskytovatelů sociálních služeb. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) realizuje již pátým rokem projekt Potravinová a materiální pomoc pro děti ohrožené chudobou, jehož součástí jsou nyní nově i balíčky školních potřeb pro děti z rodin ocitajících se v nouzi. V rámci společné diskuze s ministryní otevřeli přítomní i některá z palčivých témat poskytování materiální pomoci v sociálních službách.

Do Operačního programu potravinové a materiální pomoci II (OP PMP) se v Olomouckém kraji zapojilo 21 organizací. Potravinová banka (PB) zajišťuje administrativu projektu. „K nám do potravinové banky se svezou potraviny, hygiena, textil, domácí potřeby a nově i školní pomůcky pro celý kraj, následně je naši pracovníci rozdělí dle příslušných kritérií pro jednotlivé organizace,“ vysvětlila Martina Koutná, zástupkyně vedoucí Potravinové banky v Olomouckém kraji. Závoz školních pomůcek letos proběhl v rámci projektu poprvé. Celkem bylo dodáno 941 balíčků školních pomůcek pro Olomoucký kraj.  „V jednom balíčku jsou obsaženy desky na sešity, vybavený penál, štětce, pastelky, pravítko, barevné papíry, to vše je nachystáno v igelitce, kterou si rodina může rovnou převzít,“ doplňuje Martina Koutná.

"Jsem ráda, že se nám i tento rok podařilo přichystat 16 000 balíčků školních pomůcek pro děti, jejichž pracující rodiče si z finančních důvodů nemohou nákup dovolit. Distribuci pomoci zajišťují potravinové banky, neziskové a charitativní organizace nebo městské příspěvkové organizace, které přesně znají životní situaci svých klientů. Těší mě, že jsem do jedné takové mohla při mém olomouckém výjezdu zavítat,“ sdělila Jana Maláčová.

Ministryně Jana Maláčová zavítala do Potravinové banky Olomouckého kraje

Jak účinněji dostat pomoc k potřebným
Ministryně se zajímala, co potravinovou banku a poskytovatele sociálních služeb nejvíce trápí. „Za potravinovou banku jsme zmínili například problém skladby darovaných komodit – nedostatek kvalitních potravin, kdy je poptávka například po surovinách na vaření mnohem větší, než co zvládneme nabídnout a také cesty jak se tento nedostatek snažíme řešit – jednání se supermarkety, navázání spolupráce s místními výrobci a zemědělci,“ přiblížil Kamil Pravec, koordinátor skladu Potravinové banky v Olomouckém kraji.

Stranou zájmu nezůstala ani problematika výdeje potravin v sociálních službách. Zástupci z řad jejích poskytovatelů (Charita Olomouc, Armáda spásy, Člověk v tísni) upozornili na skutečnost, že sociální služby často nemají oficiální prostor pro to jak dodat potraviny ke klientům, kteří by je potřebovali. „Současná legislativa a nastavení systému sociálních služeb neumožňuje velké části těchto služeb distribuovat potraviny a materiál přímo a posléze si tuto činnost vykázat jako tzv. základní, tedy tu, na kterou se vztahují provozní dotace. Tím pádem musí tuto klíčovou distribuci materiálu realizovat jako vedlejší činnost, kterou musí hradit z jiných, často velmi omezených zdrojů,“ upozornil Jan Buka zástupce ředitele Charity Olomouc.

Zástupci organizací shodně uvedli, že v praxi se zároveň objevují rodiny a jednotlivci, kteří nespadají do cílových skupin daných sociálních služeb, což popsaný problém ještě více zablokuje a tito zájemci se tak k nezbytnému materiálu dostávají jen velmi obtížně. Vyřešení tohoto problému by umožnilo vznik tzv. center materiální pomoci, která by se stala nástrojem sociálních služeb v daných regionech a materiál by adresně darovala tam, kde je potřeba.

Eva Štefková, Charita Olomouc

Zástupci neziskových organizací převzali od ministryně Jany Maláčové balíčky školních potřeb pro rodiny v nouzi