Konference se zaměří na téma paliativní péče nejen v době pandemie
9. června 2021 Aktuality

Konference se zaměří na téma paliativní péče nejen v době pandemie

Olomouc – Pandemie Covid-19 nás postavila před situace, které byly doposud pro mnohé z nás vzdálené. Smrti jsme se ocitli blíž, než jsme si kdy dokázali představit. Zkušenosti poslední doby posilují ve společnosti potřebu vnímat smrt nejen jako důležitou a přirozenou součást života, ale především podněcují nutnost hledat nové přístupy, které umožní člověku prožít důstojný závěr života. Paliativní konference věnovaná tématu Paliativní péče nejen v době pandemie se uskuteční ve čtvrtek 17. června 2021 v sále Magistrátu města Olomouce.

Snad každému během pandemie odešel někdo blízký či známý. Mnozí zemřeli sami a v izolaci. Z důvodu epidemické situace často nebylo možné jít svým blízkým či známým na pohřeb. „Zdá se, že je pryč doba, kdy lidé umírali převážně sešlostí věkem. V praxi se stále častěji setkáváme se skutečností, že čím dál více seniorů trpí v závěru života rakovinou či jiným závažným onemocněním, které velmi zvyšuje nároky na kvalitní paliativní péči,“ přibližuje Leona Martinková, vedoucí Hospicové péče Caritas.

V pořadí druhá paliativní konference, kterou Charita Olomouc pořádá ve spolupráci s Olomouckým krajem, se proto zaměřuje na všechny aspekty paliativní péče: paliativní péči v nemocnici, v ambulancích, v hospicích i v domovech pro seniory. „Takto nastavená péče by si neměla být vzájemnou konkurencí, ale paletou, která podle možností a potřeb pacienta i jeho blízkých pomůže zajistit každému člověku důstojný závěr života a laskavé rozloučení s těmi, kteří jej milovali,“ zdůrazňuje propojenost spektrem Leona Martinková, vedoucí Hospicové péče Caritas.

Program konference

Tématu paliativní péče u seniorů se bude věnovat MUDr. Ladislav Kabelka, PhD. z domácího hospice v Třebíči a ředitelka domova pro seniory v Pelhřimově Mgr. Petra Kratochvílová. Nemocniční paliativní péči představí primářka paliativního oddělení v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze MUDr. Přemysla Pavlína Marková. O velmi zajímavou pětiletou zkušenost nemocničního kaplana v USA se podělí P. Mgr. Jindřich Zdík Miroslav Jordánek O.Praem.

Paliativní ambulanci mobilního hospice Ondrášek v Ostravě a její fungování představí MUDr. Pavlína Navrátilová. Hospic v Červeném Kostelci vznikl již před více než 25 lety a po celou dobu jej vede Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, který se ve svém příspěvku podělí nejen o své dlouholeté zkušenosti, ale také o výhledy zaměřené na budoucnost paliativní péče.

Zkušený onkolog primář MUDr. Petr Beneš, PhD., lékař Hospicové péče Caritas, přednese příspěvek o nežádoucích účincích onkologické léčby. Ta je mnohdy aplikována i pacientům v terminálním stádiu, kdy už nemohou z této léčby ve skutečnosti profitovat, ale naopak převažují právě tyto negativní účinky. Jako poslední příspěvek zazní zamyšlení nad postojem zdravotníků ke smrti, tak jak jej vnímají pracovníci mobilní hospicové péče. Příspěvek přednese vedoucí Hospicové péče Caritas Mgr. Leona Martinková.

Konference je určena odborné veřejnosti z řad lékařů, kteří se věnují léčbě závažných onemocnění, a dalším odborníkům v paliativní péči, zejména v hospicových službách a v letošním roce zvláště pracovníkům služeb pro seniory. Olomoucký kraj podporuje paliativní péči na všech úrovních a její podpora patří i do budoucna mezi priority kraje.

Eva Štefková, Charita Olomouc

Pozvánka na 2. Paliativní konferenci