Koledníci Kučerovi: Shořel nám domov, Charita okamžitě podala pomocnou ruku
2. ledna 2021 Aktuality

Koledníci Kučerovi: Shořel nám domov, Charita okamžitě podala pomocnou ruku

Rodina Kučerových se zapojuje do Tříkrálové sbírky v olomouckém děkanátu už řadu let. Rodiče i se svými dětmi Gabrielou, Markem a Michaelem rok co rok oblékají královské kostýmy, nosí pokladničku na příspěvky a zpívají tradiční koledu. Chodili od domu k domu a šířili radost společně s Božím požehnáním. Děkovali za finanční dary, které pomohou lidem ve velmi obtížné životní situaci, kterou sami nedokážou vyřešit.

„Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Takové přísloví jsme s rodinou bohužel procítili i my. V srpnu roku 2012 nám vyhořel celý dětský pokojík a byt byl zanesen sazemi a dýmem,“ vzpomínají na neveselou událost Kučerovi. V onen den jim požár vzal kus domova a rodiče s dětmi naráz čelili těžké životní zkoušce. Díkybohu v den, kdy v jejich bytě hořelo, odjeli všichni na výlet na Velehrad a nikdo nebyl ohrožen na životě. Oheň způsobila technická závada, která se dala stěží předvídat.

Chvíle beznaděje však brzy vystřídaly srdečné projevy solidarity a pomoc okolí. Arcidiecézní charita Olomouc se rozhodla uvolnit finanční částku z výtěžku Tříkrálové sbírky, která je určena na pomoc těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Tentokrát to byli právě jejich koledníci. Částka pokryla náklady za rekonstrukci bytu a Kučerovi se mohli opět nadechnout.

Vděčné a upřímné „Pán Bůh zaplať“

Koledníci si vyzkoušeli sílu Tříkrálové sbírky na vlastní kůži. Zkouška to byla těžká a nesporně toho rodině hodně vzala. Na druhou stranu jim však ukázala zázračnou moc lidské a Boží pomoci. „Na jedné straně nečekaná, nepochopitelná a zcela zdrcující živelná pohroma se nám stala zrcadlem pro poznání, že dílo Charity je živým projektem, který reflektuje potřeby nejenom v dalekém horizontu vzdálených kontinentů a zemí, ale zcela konkrétně, tedy tady a teď – jmenovitě a hlavně rychle,“ popisují své pocity Kučerovi.

„Jsme si vědomi i závazku, který teď neseme dál. Je to závazek pomoci vůči těm, kteří dříve nebo později budou potřebovat podanou ruku. Je to velký úkol pro nás a naše děti,“ uzavírají rodiče a dodávají: "Pokud to epidemická situace dovolí, nasadíme papírové koruny a v kostýmech tří králů budeme lidem žehnat do nového roku.

Aneta Králová, Charita Olomouc