Hejtman, primátor a biskup: Přišli jsme jako tři králové, kteří spolupracují
10. ledna 2022 Aktuality

Hejtman, primátor a biskup: Přišli jsme jako tři králové, kteří spolupracují

U olomoucké katedrály svatého Václava započal 6. ledna 2022 tradiční průvod tří králů, jehož cílem bylo upozornit veřejnost na probíhající Tříkrálovou sbírku. Na koních mohli přihlížející spatřit hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka, primátora Statutárního města Olomouc Miroslava Žbánka a pomocného biskupa a generálního vikáře Arcidiecéze olomoucké Josefa Nuzíka.    

V katedrále svatého Václava se představitelé Tří králů poklonili narozenému Ježíši v jeslích. Koledami je zde a také na každém dalším stanovišti doprovázel sbor opery a operety Moravského divadla Olomouc. Před katedrálou poté králové nasedli na koně a vyrazili směrem k Arcibiskupskému paláci, kde už na koledníky čekal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.  

Foto: Pavel Langer

Naším největším darem je informace o spolupráci

 „Já bych si moc přál, aby ta hvězda, která vedla naše kroky a zvěstovala dobré zprávy pro celé lidstvo, byla nejenom pro Olomoučany dobrou zprávou, že rok 2022 bude rokem, kdy se vypořádáme s problémy, jako je pandemie nebo ekonomická krize a že ta naše cesta od vás zpátky bude radostná,“ řekl primátor města Olomouce Miroslav Žbánek, který představoval Kašpara.

Josef Suchánek, představující Melichara konstatoval, že se dnes nacházíme v bohatě žijící společnosti: „Proto jsou naše dary skromné. Našim největším darem je informace o spolupráci. Přišli jsme v této sestavě jako tři králové, kteří spolupracují, a to může být velký dar nejen pro obyvatele města, ale i celého kraje,“ dodal hejtman Olomouckého kraje.

Josef Nuzík, představitel Baltazara požehnal všem věřícím i nevěřícím a připomněl symbolický význam jmen jednotlivých tří králů: Kašpar v překladu znamená strážce pokladu, Melichar můj král je světlo a Baltazar ochránce života. I s tímto poselstvím, které se šíří prostřednictvím Tříkrálové sbírky do celé společnosti, chceme vyslat poselství, že díky Bohu a Ježíši má v sobě každý poklad, má také světlo a život, který jsme dostali od narození až do přirozené smrti,“ doplnil pomocný biskup a generální vikář.

Cestou na olomoucké náměstí

Vzájemný respekt vědy a víry

Další zastávkou průvodu byl rektorát Univerzity Palackého v Olomouci. Tři krále zde přivítal rektor univerzity Martin Procházka. „Dovolte mi, abych všem pracovníkům a studentům Univerzity Palackého poděkoval nejenom za veškerou práci, kterou odvádí šířením znalostí, ale také za šíření víry a hodnot, které jsou pro každého občana naší země důležité a jsou pilířem naší společnosti. Zároveň bych vám popřál, ať vaše úsilí v tomto roce sklízí co největší ohlas u vašich studentů,“ sdělil své poselství primátor Žbánek.

„Vážený pane rektore, jsem moc rád, že jsem dnes mohl za vámi přijet, ačkoliv jsem si myslel, že neprojdu touto bránou na koni. Chtěl bych vám přinést přání všeho dobrého do nového roku, aby se mé alma mater stále dařilo,“ popřál univerzitě hejtman Suchánek.

Pozdrav za arcibiskupství pronesl pomocný biskup a generální vikář arcidiecéze Nuzík: „Těší mě, že vám jako tři králové můžeme přinést to, co tři králové nosí. To jest přání božího požehnání.“ Rektor univerzity Procházka poděkoval za vzácnou návštěvu a zdůraznil důležitost propojení a vzájemný respekt vědy a osobní víry každého člověka.

Foto: Vojtěch Duda

Hvězda, která symbolizuje světlo, naději a budoucnost lidstva

Předposlední zastávkou, kde tři králové sdělili své poselství, bylo olomoucké Horní náměstí. Spolu se třemi králi zde zazpívaly koledy i děti z mateřské školky Ovečka. „Rád bych všechny přivítal tady na olomouckém náměstí u vánočního stromku, který dnes už sice pozbývá svůj symbol, avšak přesto na něm stále ještě září vánoční hvězda. Hvězda, která symbolizuje světlo, naději a budoucnost celého lidstva. Já bych moc přál zejména dětem, které dnes přišly a které nám tady zazpívaly koledy, aby pro ně budoucnost byla co nejlepší. Aby si spolu s námi uvědomovaly, jak důležité je poselství Vánoc, že to nejsou pouze vánoční dárky, a také aby pospolitost, kterou v období Vánoc zažíváme, vydržela i po celý rok,“ zaznělo z úst primátora.

Foto: Pavel Langer

Svou cestu Olomoucí tři králové zakončili před budovou Krajského úřadu Olomouckého kraje. Spolu s nimi zde zazpívaly také děti z dětské skupiny Lištička Charity Olomouc. Představitelé králů na tomto místě opět vyzdvihli spolupráci jednotlivých institucí, které stojí za letošním průvodem. Spolupráce je podle nich hodnotnější než mnohé hmotné dary.

Záměrem letošního průvodu byla absence kasičky. Cílem bylo upozornit veřejnost, že existují i jiné možnosti, jak přispět na Tříkrálovou sbírku.

Šimon Hauser, Charita Olomouc
Foto: Pavel Langer

Foto: Pavel Langer