Finanční situace vyčleňovala devítiletou Annu z kolektivu. Nyní může opět obědvat se svými spolužáky
12. května 2022 Aktuality

Finanční situace vyčleňovala devítiletou Annu z kolektivu. Nyní může opět obědvat se svými spolužáky

Olomouc – Vysoký růst cen a inflace. To je důvodem, proč se řada rodičů dostává do tíživé finanční situace, která má negativní dopady na vývoj jejich dětí. Zabránit vyčleňování ze školního kolektivu přitom mohou příspěvky na školní obědy, kroužky či výlety.

Devítiletá Anna patří mezi nejpilnější žáky své školní třídy, přesto zná trable jejím spolužákům cizí. Od dětství vyrůstá jen s jedním z rodičů, její otec totiž žije v zahraničí a komunikace s ním tak probíhá pouze elektronicky. Své dceři navíc vždy slibuje řadu dárků, jenže k jejich odeslání se nemá, stejně jako k zaslání alimentů. Vzhledem k tomu, že Annina matka je samoživitelkou, nachází se rodina v náročné finanční situaci. Žákyně jedné z olomouckých základních škol si tak nemohla dovolit docházet na obědy se svými spolužáky a neměla ani možnost navštěvovat další mimoškolní aktivity.

V rámci spolupráce s naší službou jsme Aničce uhradili obědy ve škole. Navíc je pohybově nadaná, proto jí byla uhrazena také pololetní platba v tanečním kroužku. Moc to pro ni znamená,“ nastiňuje vedoucí Střediska pro rodiny a děti Charity Olomouc Petra Pavlíčková. Anička patří mezi řádově desítky dětí, kterým služba pomáhá neztrácet ve škole sociální status, čímž zabraňuje vyčleňování z kolektivu.

Podpora pro náročné situace

Středisko pro rodiny a děti se na pomoc rodinám, dětem a mladým lidem z Olomouce a blízkého okolí zaměřuje dlouhodobě. Klienty v tíživé situaci se snaží podpořit mimo jiné uhrazením poplatků za školní výlet, zaplacením obědů ve škole či školce, doplacením nájmu či nákupem spotřebiče, který vypověděl službu. Nabízí také poradenství a další materiální a finanční podporu. „V době velmi vysoké inflace je řada rodin na hranici toho, aby si zvládly samy zajistit základní potřeby. Jakýkoli výdaj navíc je pro ně zásadní a zpravidla na něj nezbývají finance,“ pokračuje Pavlíčková.

Často stačí krátkodobá podpora, pomoc zorientovat se v systému sociálních dávek či jen si o své složité situaci s někým promluvit. Někdy je potřeba rodinu, dítě či mladistvé doprovázet delší dobu, protože situace je pro ně velmi náročná, ať už se jedná například o domácí násilí nebo když do rodiny vstoupí zákeřná nemoc,“ dodává s tím, že kromě sociálních služeb se středisko zaměřuje také na pomoc rodičům, kteří se snaží skloubit pracovní a rodinný život.

S doučováním pomáhá Liška online

Charita provozuje druhým rokem dětskou skupinu Lištička, která nabízí péči o děti od dvou do šesti let s důrazem na vztah k přírodě a křesťanským hodnotám. Další z projektů Liška online pomáhá s doučováním dětem, které pro zvládání školního učiva potřebují zvýšenou podporu. Zapojením do projektu získají děti nejen partnera pro doučování, ale mají také možnost zapůjčení potřebného technického vybavení.

Pomáháme díky dárcům

Středisko pro rodiny a děti získává potřebné finance na pomoc rodinám v nouzi především z veřejných sbírek a darů od štědrých dárců. „Jsme rádi, že je v našem okolí tolik lidí ochotných pomáhat druhým. Díky nim máme k dispozici prostředky, které rodině v první chvíli pomůžou z nejhorší situace, například aby neskončila na ulici. Potom můžeme dále doprovázet a poskytovat odbornou pomoc,“ říká Pavlíčková.

Finanční příspěvky na podporu rodin a dětí lze zasílat prostřednictvím dlouhodobě otevřené Sbírky sv. Mikuláše na Darujme.cz a dále na sbírkový účet 115-1405220217/0100 s konkrétním variabilním symbolem (léky 6102, bydlení 6103, obědy dětem 6105, obecný účel 1702).

Za všechny dary srdečně děkujeme!

Tobiáš Czekaj, Charita Olomouc

Kontakt:
Petra Pavlíčková, vedoucí Střediska pro rodiny a děti, tel. +420 731 626 178

Finanční situace vyčleňovala devítiletou Annu z kolektivu. Nyní může opět obědvat se svými spolužáky