Důstojné pochovávání zesnulých klientů bez domova podpořily peníze z Tříkrálové sbírky
25. října 2022 Aktuality

Důstojné pochovávání zesnulých klientů bez domova podpořily peníze z Tříkrálové sbírky

Pochovávat mrtvé a modlit se za ně patří mezi klíčové skutky milosrdenství. Právě proto Charita Olomouc již řadu let pracuje na důstojném zaopatřování zesnulých klientů bez domova, kteří nemají potřebné zázemí. „Rádi bychom v tom i nadále pokračovali,“ nastiňuje ředitel Charity Olomouc Petr Prinz s tím, že výraznou měrou pomáhají finanční prostředky získané z Tříkrálové sbírky.

Iniciativa pohřbívání zemřelých klientů reaguje na úmrtí několika desítek lidí bez domova ročně. „Dlouhodobě pro nás bylo téma, jak se k tomuto stavět. Šlo o mnoho konkrétních do očí bijících případů. Chtěli jsme být lidem nablízku a reagovat na tuto situaci. Potřeba rozloučit se a jejich spirituální potřeby související s tématem smrti jsou klíčové,“ vrací se ke kořenům projektu Prinz. Charita Olomouc proto organizuje nejen zádušní mše, ale také poslední rozloučení se zesnulým klientem v kapli.

„Často na něj přicházejí další klienti a bývá to velmi emotivní. Je pěkné se rozloučit, protože vzpomínají na člověka, který s nimi nějaký čas žil,“ doplňuje pastorační asistentka Richenza Buková, která se iniciativou dlouhodobě zabývá. V uplynulých měsících tímto způsobem proběhlo několik desítek rozloučení, posléze byly pozůstatky vysypány, respektive uloženy do charitního hrobu na Ústředním hřbitově Neředín.

„Jsme za toto místo vděční. V současné době je však zcela kapacitně zaplněné a slouží jako pietní prostor,“ osvětluje Prinz s tím, že za podpory darů z uplynulé Tříkrálové sbírky zde byla umístěna deska se jmény pochovaných. Charita Olomouc nyní pracuje na vytvoření nových kapacit a míst pro ukládání pozůstatků. „Po dohodě s městem jsme začali využívat novou lokalitu na Nové Ulici. Postupně se snažíme budovat zázemí hrobů, jde však o finančně nákladnou záležitost,“ uzavírá a jedním dechem dodává, že finanční prostředky získané Tříkrálovou sbírkou tak budou pomáhat i nadále.

Tobiáš Czekaj, Charita Olomouc