Dobré skutky jako kapky rosy svlažují zemi. Postní almužna 2021
17. února 2021 Aktuality

Dobré skutky jako kapky rosy svlažují zemi. Postní almužna 2021

Olomoucký děkanát – Popeleční středou, která letos připadá na 17. února, nastává postní doba, která je již řadu let spjata s Postní almužnou. V neděli 21. února obdrží věřící v kostelích papírovou schránku „postničku“. Do schránky vkládají finanční prostředky, které ušetřili během čtyřicetidenního postního období. Odříci si něco, co nutně nepotřebuji k životu a ušetřené prostředky věnovat na pomoc potřebným. To je smyslem Postní almužny, která je viditelným vyjádřením pečující lásky církve – milosrdenství projeveného skutkem.

 „Vzpomněl jsem si na svou túru hřebenovkou Beskyd, kterou jsem absolvoval za mlada. Určitě jsem si vzal s sebou něco k jídlu, ale nic k pití. Od ‚smrti žízní‘ mne zachránily kapky rosy na jehličkách smrků,“ sdílí zkušenost na doprovodném letáčku k Postní almužně prezident Arcidiecézní charity Olomouc Bohumír Vitásek. Dobré skutky jsou jako kapky rosy, můžeme jimi rozzářit něčí život nebo svět kolem nás. Postní almužna nám pomáhá vnímat potřeby druhých. Každý z nás se může rozhlédnout, zda nezná ve svém okolí někoho, komu by tato pomoc přinesla tolik potřebnou naději a pocit blízkosti. Do „postničky“ pak lze vložit i lístek se jménem rodiny nebo jednotlivce, který potřebuje pomoc.

Loňský výtěžek Postní almužny výrazně ovlivnila pandemie. Do sbírky se zapojili věřící z 23 farností v Olomouci a okolí, výtěžek na pomoc potřebným činil 68 948 Kč, což bylo o více jak polovinu méně než v předchozím roce. Přesto se Charitě podařilo z výtěžku poskytnout potravinovou pomoc v 92 případech a finanční pomoc s úhradou nájemného a energií v 65 případech. „V roce 2020 byl výtěžek nižší, přesně o 103 782 Kč, protože i do Postní almužny zasáhla pandemie koronaviru. Mše svaté se nekonaly a kostely byly otevřené jen v omezených časech. I přesto si věřící našli cestu a kasičky po domluvě s kněžími postupně odevzdávali na farách,“ vzpomíná Veronika Velčovská, koordinátorka Postní almužny v Charitě Olomouc. 

Postní almužna 2021

Pošli dobrý skutek dál
Děti se mohou zapojit do výtvarné aktivity „Pošli dobrý skutek dál“, aby i ony vnímali sílu naděje a důležitost pocitu blízkosti. Mohou namalovat nebo napsat, jak si představují dobrý skutek a obrázek odevzdat ve farnostech spolu s „postničkou“. „Chceme dát dětem příležitost sdílet to hezké, co prožívají v postní době ať už v kruhu rodinném, nebo v blízkém okolí,“ přiblížila Veronika Velčovská.

Dobrý skutek děti mohou ztvárnit formou psaného příběhu nebo jej namalovat libovolnou technikou, nejlépe ve formátu A5 či A4. Výtvarná dílka a příběhy mohou děti odevzdat na konci postní doby ve farnostech společně s postničkami, zaslat na email dobrovolnictvi@olomouc.charita.cz či poštou na adresu Charita Olomouc, Wurmova 5, 77900, Olomouc. Charita vytvoří ze zaslaných děl výtvarnou galerii.

Finanční příspěvky lze zasílat i přímo na účet Charity Olomouc 1221443811/0100 s příslušným variabilním symbolem 2021710. „Postničky“ mohou věřící ve svých farnostech odevzdat do 11. dubna, 2. neděle velikonoční.

Příležitost projevit víru skutky
I v letošním roce prožíváme čtyřicetidenní období v obtížných podmínkách koronavirové pandemie. Její důsledky jsou patrné v mnohých rodinách, přitom nejvíce dopadají na ty nejzranitelnější – rodiny s dětmi, osamocené seniory, dlouhodobě nemocné. Největší přikázání je přikázáním lásky: "Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe.“ Postní almužna je příležitostí pro každého z nás otevřít dlaň…

Eva Štefková, Charita Olomouc

Kontakty:
Veronika Velčovská - koordinátorka Postní almužny | +420 731 646 729