"Díky dobrovolníkům vidíme, že v pořádku je tento svět"
10. července 2020 Aktuality

"Díky dobrovolníkům vidíme, že v pořádku je tento svět"

Po uzavření škol v březnu, kdy v průběhu jen několika málo dnů došlo z důvodu pandemie k omezení veřejného života, se společnost v Česku na několik měsíců zcela proměnila. Ulice zely prázdnotou, a zatímco mnozí zůstávali doma – nejmenší, žáci školou povinní, starší a nemocní, do ulic vyrazili ONI – nezištní pomocníci a odvážlivci, kteří nabídli svůj čas a energii druhým. Spolu s charitními pracovníky se podíleli na zajišťování bezpečí a pomoci nejen pro klienty, ale pro všechny občany města Olomouce, kteří se dostali do tíživé situace.

„Díky mladým vidím, jak velmi v pořádku je tento svět,“ napsal jeden ze seniorů, kterému dobrovolníci Charity Olomouc zajišťovali v době pandemie pravidelně nákupy potravin, drogerie a léků. Dobrovolníci jsou ukazatelem úrovně a vyspělosti společnosti a Charita se bez nich neobejde. Dobrovolníci denně pomáhají v jednotlivých sociálních službách, zapojují se do organizace kulturních nebo sportovních událostí, angažují se ve sbírkách či pomáhají ze svých domovů prostřednictvím počítače. Jsou právoplatnými členy týmu charitních pracovníků.

V první linii a s rotou záložáků

„Velmi nás překvapil nebývalý zájem dobrovolníků právě v době, kdy sílily zprávy o hrozící pandemii, kdy nikdo ještě netušil, co vše nás čeká. Téměř obratem se nám začali ozývat dobrovolníci ochotní pomoci i při velkém riziku,“ líčí svoji zkušenost Milada Malíšková, koordinátorka dobrovolnictví.

Charitě Olomouc se během 14 dní přihlásilo na 140 dobrovolníků, z toho 35 pracovníků a studentů Univerzity Palackého v Olomouci. Pro případ náhlé pohotovosti bylo v záloze připraveno ještě dalších 25 dobrovolníků. „Pomáhali nám s nákupy seniorům, s distribucí potravinové pomoci, při rozvozu obědů, ve spolupráci s klienty vyráběli a distribuovali tisíce roušek, vytvořili velikonoční přáníčka seniorům, pomáhali dětem s učením na dálku,“ vypočítává Milada Malíšková.

Petra Pavlíčková, vedoucí střediska pro Rodiny a děti, vzpomíná na jeden telefonický hovor od maminky samoživitelky s dvěma malými dětmi, která byla nucena zůstat doma z důvodu péče o děti: „Když poprvé zavolala, trvalo to snad minutu, než přes pláč dokázala požádat o pomoc. Kdyby tenkrát nebyli dobrovolníci, možná by se k ní pomoc dostala mnohem později.“ Díky dobrovolníkům mohla rodina ještě tentýž den důstojně povečeřet. Podobných případů byla spousta a se standardním počtem pracovníků by Charita tento nápor nezvládla.

Nákupčí, koordinátoři, krejčí a švadleny

V Domově sv. Anežky na Svatém Kopečku u Olomouce se během pandemického stavu pomoc dobrovolníků zacílila na nákupy nemocným seniorům. Pracovníci vždy vybrali od 26 klientů domova nákupní seznamy a poté předali dobrovolníkům, kteří vyráželi pravidelně každé pondělí a pátek do nejbližšího Radíkova na nákupy.

Mnozí z dobrovolníků se stali pravou rukou pracovníků při koordinaci pomoci nejpotřebnějším. Osvědčili se zejména jako tzv. „pravé ruce“ koordinátorů jednotlivých činností v době, kdy pracovníci silně naráželi na vlastní hranice i hranice svých pracovních týmů. „Tito dobrovolní pobočníci, kteří již byli zkušenější, pomáhali ostatním dobrovolníkům s orientací v naší organizaci i v záplavě informací. Reagovali na dotazy, předávali kontakty, zachytávali potřeby, připravovali podklady. Úžasná ochota, operativnost a spolupráce,“ vzpomíná Milada Malíšková.

Díky dobrovolníkům se podařilo v krátkém čase vybavit rouškami pracovníky a klienty Charity a následně i lidi, kteří roušky potřebovali a neměli si je sami jak opatřit. „Jsem vděčná všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do výroby roušek. Těm, kteří šili, stříhali, darovali látky, vozili materiál, vyzvedávali ušité roušky, seděli ve výdejovém okýnku v prodejně Dobrodruhá či pomáhali jinak. Kolem roušek tak vznikla skupina lidí, kterou propojila ochota a chuť pomáhat, a i když o sobě navzájem nevěděli, a nejspíš se už ani nikdy nepotkají, byli tím nejlepším sehraným týmem,“ rekapituluje sociální pracovnice Kateřina Steinerová.

Koordinátorka nákupů pro seniory Lucie Mokrá děkuje za všechny pracovníky Charity Olomouc všem dobrovolníkům:

Víme, že jste šli až na dřeň, díky za to.
Za nákupy rodinám, velké díky patří Vám.
Díky za Vaše mapy v hlavě a srdce na dlani.  
Sama jsem si zkusila rozvést pár faktur a opravdu není malých rolí.
Zdolat všechny schody a přežít kolonu, no to jsou teda nervy, zasloužíte poklonu.  
Říkali mi senioři, že díky mladým vidí teď, jak velmi v pořádku je tento svět.

DĚKUJEME!

Dobrovolníci Charity Olomouc v době pandemie

Mgr. Eva Štefková

PR pracovník
Tel.: 734 435 075 E-mail: _km%C~bg8hHmO1.7~bGkO1p