Dárci věnovali do kasiček na pomoc lidem zasaženým tornádem přes 20 tisíc korun
2. července 2021 Aktuality

Dárci věnovali do kasiček na pomoc lidem zasaženým tornádem přes 20 tisíc korun

Olomouc – Na Charitu Olomouc se bezprostředně po katastrofě na Hodonínsku a Břeclavsku obrátily některé olomoucké restaurace a instituce s prosbou o umístění zapečetěných kasiček na pomoc lidem v oblastech zasažených tornádem. Pokladničky byly umístěny na těchto veřejných místech v Olomouci: Moravské divadlo Olomouc, bistro Coffee Library, prodejna zmrzliny Tomivo Gelato, restaurace GÓL u fotbalového stadionu a prodejna Dobrodruhá na Wurmově ulici. Dárci věnovali do kasiček na pomoc potřebným celkem 26 016 korun.

Tři kasičky na pomoc Břeclavsku a Hodonínsku rozpečetili a jejich výtěžek sečetli ve čvrtek 1. července pracovníci Charity a magistrátu v Moravské divadlo Olomouc. Výtěžek na pomoc lidem zasaženým tornádem činil 17 888 Kč. 
 
V pátek 16. července byla na Magistrátu města Olomouce pod úředním dohledem rozpečetěna pokladnička z prodejny zmrzliny Tomivo Gelato Olomouc na Ztracené ulici. Výtěžek činil 3 025 korun. 
 

Poslední kasičky z Restaurace Gól, Coffee Library, Dobrodruhá byly rozpečetěny koncem 30. srpna. Výtěžek činil 5 103 korun.

Díky všem dárcům tak vložila Charita Olomouc na sbírkový účet finanční sbírky na pomoc Hodonínsku a Břeclavsku 26 016 korun. Sbírku pro zasažené oblasti vyhlásila Diecézní charita Brno.

Všem dárcům patří srdečné poděkování za jejich ochotu pomáhat!

Mgr. Eva Štefková

PR pracovník
Tel.: 734 435 075 E-mail: _km%C~bg8hHmO1.7~bGkO1p