Charitní pečovatelská služba Olomouc

Kde nás najdete

Adresa

obec Olomouc, Olomouc 77900

Provozní doba

Pro potřeby uživatelů jsme k dispozici v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin. Mimo tuto dobu jsou jednotlivé pečovatelské návštěvy poskytovány dle volné kapacity po vzájemné dohodě, nejpozději však do 20:00 hodin. O víkendu a ve státní svátky je služba poskytována rovněž po vzájemné dohodě. 

Oblast působnosti

Služba je poskytována občanům v Olomouci, kteří si vzhledem ke svému věku, nemoci či postižení nemohou zajistit běžné denní činnosti v péči o sebe a svoji domácnost. 

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Charitní pečovatelská služba Olomouc

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Charita Olomouc

Kraj
Olomoucký kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Bc. Jarmila Pachtová

Registrační číslo služby
9584323

Poslání a cíle

Charitní pečovatelská služba Charity Olomouc je terénní službou poskytovanou v místě bydliště uživatele, která podporuje dosavadní způsob života dospělých a seniorů v činnostech, které sami nezvládají – v péči o vlastní osobu a domácnost.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Další informace

Poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů jako je osobní hygiena, zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Péče je realizována v domácím prostředí uživatele.