Azylové domy - Azylový dům pro ženy

Kde nás najdete

Adresa

Wurmova 588/5, Olomouc 77900

Provozní doba

Provoz funguje nepřetržitě.

Oblast působnosti

Azylový dům nabízí ženám bez zázemí (nepečujícím o dítě) možnost ubytování až na jeden rok. Mají tak možnost postavit se na vlastní nohy a nalézt řešení své sociální situace.

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Azylové domy - Azylový dům pro ženy

Typ služby
AD pro jednotlivce

Poskytovatel
Charita Olomouc

Kraj
Olomoucký kraj

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Bc. Alexandr Dvořák

Registrační číslo služby
7461871

Poslání a cíle

Posláním azylového domu pro ženy Charity Olomouc je nabídnout podporu a pomoc ženám nepečujícím o dítě na
Olomoucku v obtížné sociální situaci a bez střechy nad hlavou. Služba poskytuje krátkodobé a střednědobé ubytování,
odbornou pomoc při hledání vhodných východisek. Její těžiště je v individuálním přístupu, respektu k druhému, k jeho
právům, důstojnosti a rozhodnutím. Důraz je kladen na pomoc obětem domácího násilí a ženám přicházejícím z výkonu
trestu. Smyslem služby je řešení životní situace a nabídnutí příležitosti postavit se na vlastní nohy.

Zásady

Je zakázáno konzumovat alkohol či psychotropní látky a přicházet pod jejich vlivem.

Cílové skupiny

osoby bez přístřeší

Další informace

Azylový dům pro ženy nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích s celkovou kapacitou 15 lůžek (z toho 5 lůžek v sociálních bytech). Na sociální byty si uživatelé mohou podat písemnou žádost, kam jsou vybíráni na základě výběrového řízení. Poplatek za služby činí cca 90 až 120 Kč/den. V zařízení je možné využít nabídku stravy, k dispozici je obyvatelům také kuchyňka a pračka.