Domovy pro osoby se sníženou soběstačností

Kde nás najdete

Adresa

nám. Sadové 152/39, Svatý Kopeček 77900

Provozní doba

Nepřetržitý provoz

Oblast působnosti

Domovy pro osoby se sníženou soběstačností poskytují zázemí pro nesoběstačné osoby starší 18 let, které nemohou svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami a zároveň jim hrozí ztráta přístřeší, v důsledku čehož může dojít k ohrožení na zdraví a životě. Nesoběstačností se rozumí stav, při němž člověk svými silami není schopen zajistit péči o sebe v oblasti hygieny (mytí, problémy s inkontinencí), jídla (nákup potravin, základní příprava stravy, konzumace) a dalších úkonů sebeobsluhy (péče o domácnost a čistotu prostředí, návštěvy lékaře, oblékání, praní apod.).

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Domovy pro osoby se sníženou soběstačností

Typ služby
AD pro jednotlivce

Poskytovatel
Charita Olomouc

Kraj
Olomoucký kraj

Způsob poskytování
pobytové

Korespondenční adresa
Wurmova 588/5, Olomouc 77900

Vedoucí služby
Bc. Alexandr Dvořák

Registrační číslo služby
2548951

Poslání a cíle

Posláním Domova sv. Anežky je podpora a pomoc osobám, které se ocitly bez přístřeší a jejich zdravotní stav vyžaduje péči druhé osoby. V domově působí dvě registrované sociální služby  azylový dům pro osoby se sníženou soběstačností a pečovatelská služba poskytovaná přímo v objektu. Služba umožňuje nemocným lidem bez zázemí důstojně žít a naplňovat své životní potřeby a současně se snaží v co nejvyšší možné míře udržet stávající schopnosti klientů a dále je rozvíjet.

Zásady

Služba je zaměřena především na pomoc těm, kteří nemají jinou možnost. Při nalezení vhodného řešení se preferuje přemístění klienta do běžného života, či jiné služby (bydlení s podporou, služby pro seniory). Služba není poskytována osobám, které potřebují nepřetržitou zdravotní péči a osobám, které jsou zcela imobilní, osobám s akutním, přenosným, infekčním onemocněním, s neřešenou těžkou drogovou závislostí a s dekompenzovaným psychiatrickým stavem.

Cílové skupiny

osoby bez přístřeší

Další informace

pop