Odříct si něco, co k životu nutně nepotřebujeme. Postní almužna 2022
2. března 2022 Pro média

Odříct si něco, co k životu nutně nepotřebujeme. Postní almužna 2022

Postní doba, počínaje Popeleční středou, která letos připadá na 2. března, je již řadu let spjata s Postní almužnou. Čtyřicetidenní postní období znamená pro věřící odepřít si to, bez čeho se běžně obejdou. Ušetřené prostředky pak mohou věnovat do postních kasiček, které si vyzvednou v kostelích. Je to doba, ve které si můžeme plně uvědomit potřeby jiných a projevit milosrdenství prostřednictvím dobrého skutku.

„Je správné zamyslet se nad tím, jak se máme dobře a jestli mají stejné možnosti lidé kolem nás. A to je také nosná myšlenka Postní almužny – odepřít si něco příjemného a ušetřit nějaké peníze jen tím, že budeme odpovědní a střídmí,“ popisuje na doprovodném letáčku k Postní almužně prezident Arcidiecézní charity Olomouc Bohumír Vitásek. Upozorňuje tímto způsobem i na obrovské plýtvání s potravinami a vyzývá k zamyšlení nad nepotřebnými věcmi, které mnohdy zaplňují naši ledničku.

Pomoc lidem v nejhorší nouzi

Ne každý má takové štěstí, jako mnozí z nás. Almužna, kterou každý může přispět, mnohdy dokáže pomoci lidem v těžké situaci. Například rodině s dítětem, které kvůli vadě v elektroinstalaci vyhořel celý byt. Ze dne na den přišli jak o střechu nad hlavou, tak o veškeré své věci. Postní almužna jim pomohla zaplatit nájem na 1 měsíc na ubytovně ve výši 8 000 Kč, aby se následně pár s dítětem mohl nastěhovat do nového nájemního bydlení.

Lidé si budou moci postní kasičky vyzvednout v olomouckých kostelích, někde už od středy 2. března, jinde v neděli 6. března. Umístěné budou v zadní části kostela na stolečku. Postničky jsou k dispozici také v prodejně Dobrodruhá během otevírací doby (11- 17).

Kasičky se vrací do farnosti do 2. neděle velikonoční, která letos připadá na 24. dubna. Do schránky lze vložit i lístek se jménem rodiny nebo jednotlivce, který potřebuje pomoc. Je možné přispět i na sekretariátu organizace (Wurmova 5, Olomouc). Almužnu lze letos zaslat i na účet Charity Olomouc 1221443811/0100, variabilní symbol 2022980.

Almužna zachránila i střechu nad hlavou

Klientku Charity, která loni obdržela finanční pomoc, zastihly zdravotní problémy a musela nastoupit na neschopenku. Mezitím jí vypršela pracovní smlouva. Nyní je bez práce a narostl jí dluh na nájmu. Podařilo se jí zajistit si práci už na příští měsíc. Pracovníci Charity se s ní domluvili, že za ni uhradí nájem za měsíc březen, zatímco jí její syn pomůže s dluhem. Tímto skutkem se podařilo klientce zachránit střechu nad hlavou. I tak vypadá pomoc od lidí, kteří se díky Postní almužně podílí na záchraně nejednoho lidského příběhu.

Loňský výdělek činil 129 366 korun, čímž lidé poskytli v 76 případech potravinovou pomoc, což představovalo pomoc pro 15 rodin s přibližně 44 dětmi a 51 manželských párů, nebo i jednotlivců. V 17 případech se jednalo o pomoc finanční.

Anna Halamová, Charita Olomouc

Kontakt:
Veronika Velčovská, koordinátorka Postní almužny, tel. +420 731 646 729