Jindřich Štreit: Kniha, která pomáhá
10. listopadu 2020 Pro média

Jindřich Štreit: Kniha, která pomáhá

Charita Olomouc vydala v roce 2018 netradiční publikaci fotografií Jindřicha Štreita, v níž se autor soustředil na osudy lidí bez domova. Kniha je víc než sociálním dokumentem. Ke slovu se dostala i poezie, která společně s fotografickými obrazy renomovaného umělce odkazuje k potřebě lásky, vzájemného vztahu a respektu k lidské důstojnosti. Zisk z prodeje využije Charita Olomouc na podporu služeb střediska Samaritán pro lidi bez domova.

Příběhy zachycené na snímcích mnohdy zamrazí, avšak na pozadí těžkostí, v nichž se ne vždy vlastní vinou lidé bez domova ocitají, odhalil Jindřich Štreit ohromující hloubku lidskosti a nikdy neutuchající touhy po lásce. Kniha je doplněna desítkou básnických textů. „Pro mě osobně je v této publikaci téma lidí bez domova zajímavě a netradičně pojato právě propojením fotografie a poezie,“ přibližuje profesor Jindřich Štreit a dodává: „Fotografie se s texty vzájemně doplňují a společně tak otevírají dialogický prostor, který má až existenciální přesah.“

Jindřich Štreit se problematice bezdomovectví začal věnovat ve spolupráci s charitními sociálními pracovníky v Olomouci, postupně se oblast rozšířila o Šternberk, Svitavy, České Budějovice, Tábor a Prahu. Fotograf doprovázel terénní pracovníky na cestě za lidmi bez zázemí do improvizovaných příbytků ve volné přírodě, do squatů, zahradních chatek, pod mosty, navštěvoval klienty v azylových domech a sociálních bytech. „Velmi mě těší, že veškerý zisk z této publikace bude věnován právě službám pro lidi bez domova,“ doplňuje fotograf. Publikace s názvem Vzájemnosti obsahuje výběr fotografií z olomouckého cyklu Kde domov můj, šternberského cyklu Uzel v životě a fotografie z českobudějovického a svitavského regionu.

Za pořízenými fotografiemi tak lze tušit nejen vlastní invenci autora, ale i všech sociálních a terénních pracovníků, kteří se lidem bez zázemí po léta věnují. „Po létech spolupráce s fotografem jsme nesmírně rádi, že se autorovo úsilí zhmotnilo do této velmi oslovující publikace. Kniha, kterou držíme v rukou je nejen výrazem autorovy práce, i když to především, ale také spolupráce celé řádky citlivých a zapálených lidí, jimž všem patří velký dík,“ shrnuje Petr Prinz, zástupce ředitelky Charity Olomouc. 

Kniha je k dostání v prodejně Dobrodruhá na Wurmově ulici v Olomouci. 

Kniha, která pomůže