Pro klienty jsou charitní pečovatelky často jediným kontaktem zvenčí
9. dubna 2019 Aktuality

Pro klienty jsou charitní pečovatelky často jediným kontaktem zvenčí

Zvládání běžných činností se stává s postupem času pro mnohé seniory problémem. Mnozí zůstali po odchodu nebo smrti partnera sami, děti bydlí daleko a tak jsou v mnoha činnostech, které už nejdou tak dobře jako dřív, odkázáni sami na sebe. Další senioři jsou v domácí péči rodinných příslušníků a Charita pak zajišťuje pomoc v době jejich nepřítomnosti. Pečovatelky pomáhají svým klientům nejen s péčí o vlastní osobu, ale doprovází je i k lékaři a občas dokážou splnit i nesplnitelné ...

Na pečovatelskou službu Charity Olomouc se obracejí klienti, jejich rodinní příslušníci i nemocnice. „Jsme v kontaktu i se sociálními pracovníky z nemocnic a léčebných ústavů, kteří zjišťují, jestli máme kapacitu, když propouštějí pacienty domů a vědí, že se o ně doma nemá kdo postarat,“ vysvětluje Veronika Rusková, pečovatelka s koordinační činností Charity Olomouc. Někteří senioři nemají rodinu, nebo rodinní příslušníci bydlí mimo Olomouc. Často jsou to právě pečovatelky, kdo jim přináší informace zvenčí, zajímavosti, co se děje ve městě.

To, co klienti potřebují nejvíc, je pomoc v péči o vlastní osobu. S přibývajícími léty se cítí nejistě, bojí se sami osprchovat, mají strach, že upadnou, nebo už nezvládají mytí hlavy, náročným se pro ně stávají i úklidové činnosti: „Někdo nemůže třeba vysávat pro nemoci páteře, jiný potřebuje dovézt obědy ze školní jídelny, naše pomoc se vždy odvíjí od potřeb uživatelů našich služeb,“ dodává pečovatelka Veronika Rusková a pokračuje: „Klienti, když už nevycházejí ven a nemohou si sami nakoupit, ztrácejí přehled. Pečovatelky jim nosí letáčky, pomáhají sledovat slevy, dopomáhají s výběrem, s klienty chodí společně na nákupy nebo jako doprovod k lékaři, zajišťují odvoz a dovoz autem, u lékaře pomáhají s oblékáním.“

Charita se dokáže postarat i o klienty, kteří jsou upoutáni na lůžko. „Rodiny se často bojí ponechat si nemocného v domácí péči, neumí si představit, že se to dá doma zvládnout. Máme klienty, kteří jsou odkázáni na pomoc svých blízkých, a v době, kdy rodina musí do práce, pak zajišťuje potřebnou péči Charita,“ přibližuje vedoucí střediska pečovatelské služby Jarmila Pachtová.

Voňavá koupel

Paní Jana je uživatelkou pečovatelské služby již dvanáctým rokem. Po celou tuto dobu je upoutána na lůžko. Roky pomáhaly pečovatelky paní Janě s hygienou přímo na lůžku, protože přesun do koupelny byl vzhledem ke zdravotnímu stavu nemožný. Paní Jana se však toužila vykoupat v napuštěné vaně plné pěny. „V předvánočním čase se nám podařilo získat příspěvek z Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové na nákup kompenzačních pomůcek, které pomáhají potřebným lidem zvládat běžné činnosti. Jednou z pomůcek byla i mobilní vana, kterou mohou ležící lidé využívat přímo na lůžku,“ vypráví Renata Vidrasová, zástupce vedoucí střediska. Paní Jana tak dostala ten nejhezčí dárek pod stromeček: vanu plnou vody a voňavé pěny.

Výlet Na Svatý Kopeček

Kromě přímé péče připravuje středisko pečovatelské služby pro své klienty i další aktivity, jako jsou výlety, adventní setkání s kulturním programem, mše za nemocné. „Jsem sice z Olomouce, ale na Kopečku jsem byl naposledy před mnoha lety s vnoučaty,“ říká s dojetím pan Rudolf, účastník poutě na Svatý Kopeček. Jednou z účastnic výletu byla i paní Jana. Začátkem letošního roku se její rodině podařilo získat elektrické zvedací zařízení, díky kterému byla schopna posadit se na invalidní vozík a připojit se ke skupině výletníků. „Dojetí, které jsme viděli v její tváři, nelze ani slovy popsat. Po 12 letech se dostala ven ze svého bytu, a co víc, na Svatý Kopeček za ní přijel syn se snachou a vnoučaty a rodina si tak užívala výlet společně,“ vypráví Renata Vidrasová.

V současné době má Charita 23 pečovatelek pro olomoucký děkanát, které působí v Olomouci a na střediscích na venkově. Za rok 2018 pomohla Charita 293 uživatelům, vykonala 38 618 návštěv, což činilo 19 099 hodin přímé péče.

Mgr. Eva Štefková

PR pracovník
E-mail: 0onh9d9.6hIkQOQg7hzy_12938Es-Z29g