Novinky v oddlužení od června 2019
21. května 2019 Aktuality

Novinky v oddlužení od června 2019

Oddlužení, insolvence neboli osobní bankrot nabízí již delší dobu možnost dlužníkům, jak se mohou vypořádat se svými dluhy. Od června 2019 se mění některá pravidla pro podání návrhu na oddlužení.

Základní podmínkou vstupu do oddlužení bude, že má dlužník pohledávky alespoň u dvou i u více věřitelů a musí být zjevné, že své dluhy není schopný po delší dobu splácet. Dále musí mít dlužník pravidelný příjem, ze kterého může v insolvenci splácet (mzdu, důchod, dar apod.). Oddlužení může probíhat formou zpeněžením majetku nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku. Nové znění insolvenčního zákona rozšiřuje varianty z hlediska trvání oddlužení na pětiletou variantu a tříleté varianty. Návrh na oddlužení sepisují advokáti za poplatek 4.000 Kč (u manželů 6.000 Kč) nebo akreditované neziskové organizace, které své služby poskytují zdarma. Jejich seznam najdete na https://sako.justice.cz/. Veškeré podrobnosti o novele insolvenčního zákona najdete na https://insolvence.justice.cz/.

Mgr. Klára Svozilová, Dluhová poradna Charity Olomouc