Charita Olomouc získala sociální automobil pro pečovatelskou službu
28. června 2019 Aktuality

Charita Olomouc získala sociální automobil pro pečovatelskou službu

Středisko pečovatelské služby převzalo v pátek 28. června sociální automobil od reklamní agentury Kompakt. Za spoluúčasti firem a společností se firma Kontakt snaží o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních jako jsou dětské domovy, školy, služby pro mentálně či tělesně hendikepované a seniory. Slavnostního předávání se zúčastnili i zástupci firem, které na auto přispěly. Charita automobil využije k zajištění péče o klienty pečovatelské služby. 

„Sociální automobil je projektem, který je postaven na myšlence pomáhat lidem, kteří nemají stejnou startovní čáru jako ostatní. Myšlenka není nová, konkrétně je tento projekt oblíbený a běžný především ve vyspělé Evropě,“ sdělil v úvodu Rudolf Adam z reklamní agentury Kompakt z Poděbrad. Aby se pomoc mohla uskutečnit, podařilo se agentuře Kompakt vytvořit systém, který funguje po celé České republice, a to díky firmám, které se tomto projektu podílí.

Ředitel Charity Olomouc Petr Prinz poděkoval agentuře a zástupcům firem za pomoc a podporu a zdůraznil, že Charita má jako nezisková organizace velký problém zabezpečit při běžném provozu záležitosti týkající se investic, takže jediné možnosti jsou sbírkové činnosti nebo dobročinné aktivity. V závěru připomněl slova Matka Terezy: „To, co děláme, je méně než kapka v moři. Ale bez této kapky by tady něco chybělo. A když se takto spojí více aktivit a dobrých úmyslů, z potůčku je zde najednou řeka.“

Eva Štefková, Charita Olomouc

Charita Olomouc získala sociální automobil pro pečovatelskou službu