Nízkoprahové denní centrum

Kde nás najdete

Adresa

Wurmova 588/5, Olomouc 77900

Provozní doba

po, út, st, pá: 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00; čt: 9:00 - 11:00, 12:00 - 16:00.

Oblast působnosti

Služby centra jsou určeny pro lidi bez domova, kteří žijí v provizorních podmínkách na ulici, pod mosty, ve squatech, v teplovodních kanálech, zahradních chatkách či jiných přístřešcích. Kromě odborného sociálního poradenství mohou klienti využít základní materiální pomoc ve formě stravy, hygieny, výměny šatstva a praní. 

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Nízkoprahové denní centrum

Typ služby
Nízkoprahová denní centra

Poskytovatel
Charita Olomouc

Kraj
Olomoucký kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Bc. Alexandr Dvořák

Registrační číslo služby
3191053

Poslání a cíle

Posláním NDC Charity Olomouc je poskytnutí bezpečného místa pro materiální pomoc, hygienu, poradenství,
předávání informací a společenský kontakt. Služba je určena lidem bez stabilního bydlení, kteří jsou v akutní
nouzi ve městě Olomouci.
Základem služby je osobní vztah mezi klientem a pracovníkem. Tímto vztahem je klient podporován při řešení
své nepříznivé situace a směřován k dosažení životní stability.

Cílové skupiny

osoby bez přístřeší

Činnosti

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Další informace

Nízkoprahové denní centrum nabízí bezpečný prostor, v němž je možné řešit své problémy (sociální, ekonomické, právní, zdravotní, rodinné). Kromě odborného sociálního poradenství mohou klienti využít základní materiální pomoc ve formě stravy, hygieny, výměny šatstva a praní. Základní nabídka služeb je zdarma ovšem některé služby nad rámec jsou zpoplatněny. Služba je základním stupněm pro rozvoj další spolupráce a využívání navazujících sociálních služeb.