Na Ekojarmarku v Olomouci se představí kavárna lidí s duševním onemocněním

Na Ekojarmarku v Olomouci se představí kavárna lidí s duševním onemocněním

V pátek 1. května 2015 se na olomouckém Ekojarmarku představí charitní středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním. Nabízet bude rukodělné výrobky nebo Fair trade výrobky z Bezbariérové tréninkové kavárny, jedné ze služeb střediska.

Charita ČR se zúčastní programu Restart@Siemens

Charita ČR se zúčastní programu Restart@Siemens

Lidé bez domova, kteří mají odhodlání a sílu odrazit se ode dna, dostanou novou šanci. Nabídne ji program, který iniciovala firma Siemens - kromě roční pracovní smlouvy bude tato firma po dobu jednoho roku účastníkům programu hradit náklady na ubytování. Průkopnický experiment se uskuteční pod patronací Ministerstva práce a sociálních věcí a ve spolupráci s neziskovými organizacemi Armáda spásy, Charita ČR a Naděje.

Velikonoční přání

Velikonoční přání

Řekl jim: "Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi: Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl."

(Marek 16, 6-7)

Podpořte středisko sv. Vincence na velikonočním prodeji

Podpořte středisko sv. Vincence na velikonočním prodeji

Zveme vás k návštěvě stánku, ve kterém si můžete zakoupit výrobky z dílen Domu sv. Vincence a Fair-Trade zboží z Bezbariérové tréninkové kavárny. Zakoupením podpoříte služby pro lidi s duševním onemocněním střediska sv. Vincence.

Nová kaple v Dolanech bude sloužit těm, kteří hledají domov a bezpečné zázemí

Nová kaple v Dolanech bude sloužit těm, kteří hledají domov a bezpečné zázemí

Společenství sv. Josefa v Dolanech může od středy 18. března využívat kapli, kterou vysvětil otec arcibiskup Jan Graubner. Křesťanská komunita, která je projektem Charity Olomouc, nabízí lidem s komplikovanou minulostí šanci na druhý domov.

Zdravotně znevýhodnění dostali pomoc z darů Tříkrálové sbírky

Zdravotně znevýhodnění dostali pomoc z darů Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka se během uplynulých let stala symbolem pomoci potřebným lidem. Každoročně vykoledované finanční dary ukazují na vysokou míru solidarity lidí v České republice s těmi, kterým finanční prostředky chybí, kteří se nečekaně ocitli v tísni, v krizové situaci. Jak rychle se může dostat člověk a jeho blízcí do nepříjemné existenční situace ukazuje jeden z posledních případů.

I sociální pracovníci mají svůj den

Světový den sociální práce začíná být pomalu známější i u nás. Tento den připadá vždy na druhé úterý v měsíci březnu, letos je vyhlášen na 17. března. Smyslem tohoto dne je oslavit sociální práci jako plnohodnotnou profesi, vyzvednout její společenský význam a uhájit její zájmy v politických a ekonomických systémech.

Jak pomáhají Vaše dary z Postní almužny?

Jak pomáhají Vaše dary z Postní almužny?

Charita Olomouc má vyčleněné prostředky získané díky sbírkám Postní almužna (celý výtěžek) a Tříkrálová sbírka (část z výtěžku), kterými efektivně pomáhá rodinám i jednotlivcům ve vážných existenčních krizích. Příjemci jsou lidé, které postihla nenadálá životní krize, živelná katastrofa nebo jiné náhlé obtížné situace (trestný čin, domácí násilí, nehoda,...). Nemají jinou možnost, jak svůj stav řešit, nedokáží si pomoci sami ani za účasti nejbližšího okolí (rodina, přátelé, blízcí lidé).

Pracovní setkání krizových interventů v Bílém kruhu bezpečí

Pracovní setkání krizových interventů v Bílém kruhu bezpečí

Ve středu 25. února 2015 proběhl workshop pracovníků Krizového centra v Poradně Bílého kruhu bezpečí v Olomouci, kterou najdete na ulici Švermova 1. Během setkání jsme společně hovořili s případovou manažerkou Bc. Irenou Sedláčkovou o společných tématech naší práce, o pomoci lidem, kteří se stanou obětmi trestných činů, a také o možnostech další spolupráce.

Poděkování z Ukrajiny

Poděkování z Ukrajiny

Materiální pomoc dorazila i do východoukrajinského Artemivska, nedaleko mediálně známého Debalceva. Konkrétně jde o 3 tuny oblečení z podzimní materiální sbírky pořádané místními Charitami v Olomoucké arcidiecézi. Díky ukrajinským vojákům, kteří zabezpečili dopravu, tak oblečení z Moravy pomáhá potřebným lidem v oblastech nejvíce postiženými tamním válečným konfliktem.

Podpořte nás

TKS 2017

Náš výtěžek
1 437 034 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR