Hospicová péče Caritas

Každý má právo na důstojnost až do poslední chvíle. Smyslem poskytované služby je umožnit pacientovi strávit závěrečnou etapu svého života důstojně a s láskou mezi svými blízkými. 

Hospicová péče Caritas je odbornou paliativní péčí o umírající v domácím prostředí. Poskytujeme nejen zdravotní péči, ale také sociální, psychologickou i duchovní podporu. Službu zajišťujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce.

Péči domácího hospice Caritas poskytují multidisciplinární týmy na území celého Olomouckého kraje. Péče je poskytována prostřednictvím zastřešujících pracovišť v Olomouci a Zábřehu na Moravě dle bydliště pacienta.

Podle potřeby vám poskytneme:

 • odbornou lékařskou péči – spočívající v léčbě bolesti a přidružených symptomů, návštěvy lékaře v domácnosti, telefonické konzultace, drobné zdravotní výkony, aby pacient nemusel být převážen do nemocnice,
 • odbornou péči týmu zdravotních sester – podávání léků k tišení bolesti, převazy a další zdravotní výkony,
 • podporu sociálního pracovníka – poradenství ve věci příspěvku na péči a v dalších sociálně právních oblastech,
 • duchovní podporu – prostřednictvím pastoračního pracovníka nebo duchovního, budete-li si přát,
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek – odkaz na půjčovnu,
 • využití návazných služeb – odkaz na pečovatelskou službu, osobní asistence, odlehčovací služby.

Abychom vás mohli přijmout do péče, je třeba naplnit tyto podmínky:

 • mít doporučení praktického nebo jiného odborného lékaře k poskytování domácí hospicové péče,
 • pacient si přeje zůstat ve svém domácím prostředí, souhlasí s domácí hospicovou péčí a má zajištěnou 24 hodinovou pomoc jiné osoby – rodinného příslušníka,
 • pacient a jeho rodina jsou seznámeni se zdravotním stavem a prognózou vývoje nemoci.

Přijetí pacienta do Hospicové péče Caritas posoudí paliativní lékař, který spolu se zdravotní sestrou provede vstupní návštěvu v domácím prostředí.

Jak postupovat při podání žádosti o Hospicovou péči Caritas:

 • kontaktujte nás telefonicky na čísle +420 603 250 302, zodpovíme vám vaše dotazy a poskytneme potřebné informace, 
 • vyplňte žádost ZDE (žádost vyplní pečující a ošetřující lékař),
 • připravte si lékařské zprávy a propouštěcí zprávu z nemocnice. 

Kontaktujte nás prosím v době od 8:00 do 15:00 na telefonním čísle: | +420 603 250 302

Email: paliativa@olomouc.charita.cz

Rozhovor s MUDr. Martinou Kirchnerovou, lékařkou paliativní medicíny a odborným garantem paliativní péče ve službě Hospicové péče Caritas.


Žádost o Hospicovou péči Caritas
Informovaný souhlas

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR