Domácí hospicová péče

Každý má právo na důstojnost až do poslední chvíle. Smyslem poskytované služby je umožnit pacientovi strávit závěrečnou etapu svého života důstojně a s láskou mezi svými blízkými. 

Domácí hospicová péče, jinými slovy „mobilní hospic“, nabízí podporu nejen těm, kteří se nacházejí v závěrečném stádiu života, ale i pečujícím osobám, jimiž jsou především rodinní příslušníci. 

Odbornou zdravotní péči poskytujeme jako péči paliativní, jejímž cílem je zmírnění utrpení a zachování kvality života. Spolupracujeme s praktickými lékaři, hospicem, ambulancemi specialistů (lékaři paliativní medicíny, léčby bolesti, onkology, neurology, geriatry apod.) dle aktuálních potřeb a stavu pacienta.

Péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce. Služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jsme vybaveni veškerým zdravotnickým vybavením, přístroji a pomůckami nutnými k zajištění zdravotní péče. Službu poskytujeme v Olomouci a okolí. 

Sociální péči poskytujeme dle zákona č. 108/2006 Sb. prostřednictvím pečovatelské služby. K dispozici máme sociální pracovníky pro pomoc se zajištěním sociálních potřeb. Na žádost pacienta zajišťujeme duchovní podporu pastoračním pracovníkem Charity nebo duchovními. Do péče aktivně zapojujeme také rodinu pacienta.

Kontaktujte nás

Díky Programu švýcarsko-české spolupráce získala Charita Olomouc kvalitní materiální zázemí pro domácí hospicovou péči.


Leták Domácí hospicová péče

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR