Terénní program

Služba je zaměřena na lidi bez domova (jednotlivce či skupiny), které z různých důvodů nevyužívají žádnou sociální službu nebo jsou s těmito službami v nedostatečném kontaktu. 
 

Nízkoprahový terén

Služba se zaměřuje na vyhledávání a kontaktování lidí, kteří žijí na ulici nebo se ve skupině lidí bez domova pohybují. Snažíme se je motivovat k řešení jejich tíživé životní situace, a tím předcházet jejímu zhoršení. Poskytovaní služby Terénního programu má jiná východiska než ostatní sociální služby pro lidi bez domova. Terénní pracovníci "nečekají" až je uživatelé požádají o pomoc, ale sami je aktivně vyhledávají a kontaktují (na ulici, ve squatech, zahradních chatkách atp.).

Pravidelně nás zastihnete v pondělí, středu a v pátek v čase 9:30 – 10:00 na Hlavním nádraží Olomouc.

Vzestupná spirála

Služba se zaměřuje na prevenci bezdomovectví. Vyhledává osoby, kterým bezprostředně hrozí ztráta domova, nebo o domov akutně přišli a věnuje jim zvýšenou podporu. Cílem je tyto lidi stabilizovat, aby nedocházelo k dalšímu zhoršení jejich situace. 

Kontaktujte nás


SLD - Terénní program.pdf
Veřejný závazek_TP.pdf

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR