Ordinace praktického lékaře pro lidi v nouzi

V ordinaci pro lidi bez domova nabízíme pět dní v týdnu lékařskou pomoc praktického lékaře lidem v regionu žijícím přímo na ulici a v určité míře i klientům ubytovaným v zařízeních střediska. Personál ordinace se rovněž věnuje prevenci zejména infekčních onemocnění u lidí v nouzi.

Smyslem služby je vytvořit ve spolupráci s denním centrem (zde se pacient může před ošetřením mj. umýt či získat čisté oblečení) sociálně zdravotní komplex, díky němuž bychom mohli efektivně a systematicky řešit dosud opomíjený problém poskytování zdravotní péče lidem bez domova. V případě potřeby jsou pacienti posláni lékařem ordinace na odborná vyšetření ke specialistům, protože prostřednictvím projektu ordinace chceme rovněž nastavit způsob komunikace s ostatními institucemi působícími v systému českého zdravotnictví.

V ordinaci působí praktický lékař a zdravotní sestra, kteří mají systematicky a dlouhodobě sledovat zdravotní stav svých pacientů.

Kontaktujte nás


SLD - Ordinace.pdf
dalsi_informace.doc

Registr lékařů

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR