Domov sv. Anežky

Posláním Domova sv. Anežky je nabídnout podporu a pomoc osobám, které se ocitly bez přístřeší, a jejichž zdravotní stav vyžaduje péči druhé osoby. Jedná se o dvě registrované sociální služby  azylový dům pro osoby se sníženou soběstačností a pečovatelskou službu, která je poskytována přímo v objektu. Služba umožňuje nemocným lidem bez zázemí důstojně žít a naplňovat své životní potřeby a současně se snaží v co nejvyšší možné míře udržet stávající schopnosti klientů a dále je rozvíjet.

Služba má kapacitu 30 lůžek (20 mužů,10 žen). Ubytování je na 1-3 lůžkových pokojích (úhrada 100 - 120 Kč) den). Strava je řešena individuálně (dovoz obědů, pomoc s přípravou v rámci pečovatelské služby, k dispozici kuchyňka, využití darů).

Klientem Domova sv. Anežky je nesoběstačná osoba starší 18 let, která nemůže svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami a zároveň je ohrožena stavem bez přístřeší, v důsledku čehož může dojít k ohrožení na zdraví a životě. Služba je zaměřena především na pomoc těm, kteří jinou možnost nemají, při nalezení vhodného řešení se preferuje přemístění klienta do běžného života, či jiné služby (bydlení s podporou, služby pro seniory).

Nesoběstačností se rozumí stav, při němž člověk svými silami není schopen zajistit péči o sebe v oblasti hygieny (mytí, problémy s inkontinencí), jídla (nákup potravin, základní příprava stravy, konzumace) a dalších úkonů sebeobsluhy (péče o domácnost a čistotu prostředí, návštěvy lékaře, oblékání, praní). 

Služba není poskytována osobám, které potřebují nepřetržitou zdravotní péči a osobám, které jsou zcela imobilní, osobám s akutním, přenosným, infekčním onemocněním, s neřešenou těžkou drogovou závislostí na tvrdých drogách a s dekompenzovaným psychiatrickým stavem.

Provoz Domova sv. Anežky byl zahájen 1. února 2018. MožnWeMlVd546npo8~l7VX~y2~cgb-kmYZhaa8kmbosti podání žádosti:

Vyplněnou a podepsanou Žádost a Doporučení lékaře o zdravotním stavu žadatele donést osobně nebo doručit poštou na adresu Domov sv. Anežky, Náměstí Sadové 39, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček.

Kontaktujte nás


Doporučení lékaře.docx
Doporučení lékaře.pdf
Žádost.docx
Žádost.pdf

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR