Azylový dům pro muže

Služba nabízí mužům bez zázemí ubytování na dobu jednoho roku. Cílem je nabídnout lidem bez střechy nad hlavou možnost postavit se na vlastní nohy a nalézt řešení své sociální situace.
 
Služba má kapacitu 46 lůžek (z toho 15 lůžek je v tzv. sociálních bytech). Ubytování je na 3-4 lůžkových pokojích. Na sociální byty jsou uživatelé vybíráni na základě výběrového řízení. Za služby se hradí 90 až 120 Kč/den. V zařízení je možné využít nabídku stravy (polévky), jinak je obyvatelům k dispozici kuchyňka. V zařízení je zakázáno konzumovat alkohol či psychotropní látky a přicházet pod jejich vlivem.
 

Kontaktujte nás

Azylový dům pro ženy

Služba nabízí ženám bez zázemí ubytování na dobu jednoho roku. Cílem je nabídnout lidem bez střechy nad hlavou možnost postavit se na vlastní nohy a nalézt řešení své sociální situace.
 

Služba má kapacitu 15 lůžek (z toho je 5 lůžek na tzv. sociálních bytech). Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích. Uživatelky si mohou podat písemnou žádost na sociální byt, kam jsou umísťovány na základě výběrového řízení. Poplatek za služby na AD činí 100 Kč/den. V zařízení mohou klientky využít nabídku stravy (polévky), k dispozici je jim i kuchyňka a pračka. V zařízení je zakázáno konzumovat alkohol či psychotropní látky a přicházet pod jejich vlivem.

Kontaktujte nás

Azylové domy, jsou realizovány v rámci projektu "Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji" podpořeného z Evropského sociálního fondu.


SLD - ADM.PDF
Veřejný_závazek_ADM.pdf
žádost o přijetí na AD

SLD - ADŽ.PDF
Veřejný závazek ADŽ.pdf
žádost o přijetí na AD

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR