Domácí zdravotní péče

Kde nás najdete

Adresa

Řepčínská 2/39, Olomouc 77900

Provozní doba

Služba je poskytována v dosahu MHD Olomouc kvalifikovanými zdravotními sestrami na základě doporučení ošetřujícího lékaře 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce. Služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.  

Oblast působnosti

Služba je určena pacientům s omezenou pohyblivostí nebo sníženou soběstačností způsobenou věkem, nemocí, úrazem a pacientům v konečném stádiu nemoci, kdy je již léčba neúčinná. 

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Domácí zdravotní péče

Typ služby
Domácí zdravotní péče (ošetřovatelská péče CHOS)

Poskytovatel
Charita Olomouc

Kraj
Olomoucký kraj

Způsob poskytování
terénní

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné

Činnosti

ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny

Další informace

Nejčastěji prováděné úkony

  • odběry krve a dalšího biologického materiálu
  • převazy ran – bércových vředů, dekubitů, operačních ran a jiných defektů
  • ošetřování různých druhů stomií
  • péče o permanentní močové katetry
  • příprava a podávání léků
  • aplikace inzulínu, injekcí, opiátů
  • měření glykemie glukometrem
  • sledování fyziologických funkcí
  • sledování a tišení bolesti
  • ošetřovatelská rehabilitace za účelem zlepšování celkové fyzické kondice a podpory soběstačnosti