Praxe studentů

Zájemcům z řad studentů (a také rekvalifikantům) nabízíme možnost prohloubit si své zkušenosti a vědomosti či získat nové informace a praktické dovednosti.
 

Praxe, případně náslechy, je možné uskutečnit v sociálních službách i zdravotnických zařízeních Charity Olomouc.

O možnostech praxe je dobré se nejprve informovat u jednotlivých mentorů - pracovníků Charity Olomouc, kteří jsou za jednotlivá střediska pověřeni péčí o praktikanty. Kontakty jsou uvedeny níže.

POSTUP

Jestliže jste se rozhodli pro praxi v Charitě Olomouc, požádejte mentory o přijetí na praxi. Sdělte svou motivaci a očekávání a v případě, že mentor povolí praxi, domluvte se na termínu. Na první schůzce s mentorem se dále stanoví průběh praxe, cíle učení a harmonogram (praxe probíhají podle metodik pro praxe, které mají jednotlivá střediska zpracována).

PRAVIDLA

  • mentor má právo praxi odmítnout z kapacitních nebo jiných závažných důvodů
  • se školou (fakultou), která Vás vysílá na praxi, musí být před Vaším nástupem uzavřena smlouva (dohoda) o praxi
  • v rámci Cyrilometodějské teologické fakulty UP Olomouc jsou praxe zajišťovány přes systém EDIS, v němž se nacházejí kontakty na mentory CHO, smlouva a jednotlivé dodatky ke studentům, jména studentů, termíny praxí a hodnocení studentů
  • praxe v Charitě Olomouc jsou vykonávány bezplatně

KONTAKTY NA MENTORY

Středisko Samaritán pro lidi bez domova: 

Středisko psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa:

  • Dluhová poradna, Krizová pomoc: Eva Kubečková| +420 603 871 809
  • Podpora samostatného bydlení, Sociálně terapeutická dílna, sociálně aktivizační služby – Dům sv. Vincence: Martina Müllerová| +420 736 489 37

Středisko pečovatelské služby:

Středisko zdravotních služeb:

Středisko Khamoro pro etnické menšiny:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR