Tříkrálová sbírka

Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim. Tříkrálová sbírka zároveň umožňuje všem lidem dobré vůle, aby zakusili radost a uspokojení z toho, že obdarovali člověka v nouzi.

Až k vám přijdou tři králové a prokáží se pověřením Charity Česká republika, otevřete jim nejen dveře, ale
také svá srdce. Prosíme o pomoc lidem trpícím, lidem na pokraji společnosti, osamoceným ve stáří i
opuštěným dětem, lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Děkujeme Vám z celého srdce za jakoukoliv podporu charitního díla, ať příspěvkem do kasiček našich
mladých koledníků, složenkou, modlitbou nebo jiným způsobem podle Vašich možností a vlastního
uvážení. Kéž Bůh naplní Vaše srdce radostí a pokojem a kéž Vám žehná!

Miloslav kardinál Vlk a metropolita moravský Jan Graubner

Tříkrálová sbírka 2019

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019

Děkujeme Vám, milí příznivci charitního díla, že jste s námi prožili Tříkrálovou sbírku 2019. Zapojili jste se aktivně do koledování, přispěli do kasičky, možná jste poslali DMS nebo dílo doprovázeli podporou a modlitbou. Děkujeme za velké nasazení 51 místních asistentů, 392 vedoucích skupinek a samotných koledníků. Při celé akci se v olomouckém děkanátu společně sklonilo více než 1480 dobrovolníků k potřebám těch, kteří si sami nepomohou. Na území Olomouce a okolních 36 obcí se tak podařilo vykoledovat celkem 1.823.628 Kč.

Velice si vážíme důvěry, se kterou nám dárci své peníze svěřují a ceníme si pomoci všech zapojených koledníků, vedoucích skupinek a mnoha dalších lidí, bez kterých by tak rozsáhlá akce nešla uskutečnit.

V roce 2019 chceme z tříkrálových darů podpořit: 

  • podporu a rozvoj domácí hospicové péče, 
  • finanční, potravinovou a materiální pomoc jednotlivcům a rodinám v krizi,
  • podporu sociálního bydlení. 

Výsledky TKS 2019 děkanát.pdf

Výsledky TKS 2019 obce.pdf

Akce spojené s Tříkrálovou sbírkou 2019:

  • 29. prosince 2018 - Žehnání koledníků | Prostějov | 10:00 | kostel Povýšení sv. Kříže | celebruje o. biskup Mons. Mgr. Josef Nuzík | bližší info na vyžádání: tks@olomouc.charita.cz, +420 731 646 729, +420 734 435 448
  • 6. ledna 2019 - Tříkrálový koncert | Brno | 18:00 | Vystoupí: Ilona Csáková, Mirai, Pavel Callta, Futurum a Roman Dragoun, Zrní, Martina Kociánová a Jan Čenský | počet lístků omezen, bližší info na vyžádání: tks@olomouc.charita.cz, +420 731 646 729, +420 734 435 448
  • 13. února 2019 - Ukončení výtvarné soutěže | více info zde
  • 23. března 2019 - Den pro malé i velké krále

Pokud chcete jako vedoucí skupinek či rodiče koledníků dostávat informace o akcích na Váš email, pošlete prosím Vaši emailovou adresu na tks@olomouc.charita.cz. Mailové adresy zásadně nezneužíváme pro jiné příležitosti, používáme je pouze pro výše uvedený účel (k usnadnění komunikace při TKS). 

Jak přispět?

Podpořit Tříkrálovou sbírku lze různými způsoby. Své finanční dary můžete vhodit do zapečetěné a očíslované kasičky s logem Charity, se kterou Vás navštíví skupinka koledníků (vedoucí se prokáže platnou průkazkou). Příspěvky můžete vhodit i do kasičky na sekretariátě Charity Olomouc (Wurmova 5). Přispět do sbírky můžete i v průběhu celého roku zasláním DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90 na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč). Podpořit sbírku je možné také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777.

Finanční dary jsou určeny především pro chudé a lidi v nouzi. Třetinu z vykoledované částky použije Charita ČRArcidiecézní charita Olomouc k podpoře dobročinných projektů u nás i v zahraničí. Zbylá část sumy se vrátí do Olomouckého regionu, kde ji použije Charita Olomouc k pomoci lidem s duševním onemocněnímtělesným handicapem, seniorůmlidem bez domova nebo dětem z lokalit ohrožených sociálním vyloučením a etnickým menšinám. Pomoc z tříkrálových darů směřuje i k lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Můžeme mezi nimi nalézt oběti trestných činů, domácího násilí nebo postižené přírodními katastrofami.

Další informace k Tříkrálové sbírce:

V případě dotazů můžete kontaktovat koordinátory Tříkrálové sbírky za Charitu Olomouc:

Mgr. Veronika Velčovská - koordinátorka sbírky pro Ol. město | +420 731 646 729| tks@olomouc.charita.cz
Ing. Milada Malíšková - koordinátorka sbírky pro Ol. venkov | +420 734 435 448 | tks@olomouc.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR