Přímá pomoc Charity Olomouc

Charita Olomouc má vyčleněné prostředky získané díky sbírkám Postní almužna (celý výtěžek) a Tříkrálová sbírka (část z výtěžku), kterými efektivně pomáhá rodinám i jednotlivcům ve vážných existenčních krizích. V roce 2015 měly nově také farnosti, které se zapojily do výroby adventních věnců, možnost použít výtěžek na pomoc potřebným ve farnosti formou přímé pomoci. Příjemci jsou lidé, které postihla nenadálá životní krize, živelná katastrofa nebo jiné náhlé obtížné situace (domácí násilí, nehoda, trestný čin, …). Nemají jinou možnost, jak svůj stav řešit, nedokáží si pomoci sami ani za účasti nejbližšího okolí (rodina, přátelé, blízcí lidé).

Přímá pomoc pomáhá překlenout obtížné období a předchází zhoršení situace příjemce. Poskytuje ji Krizová pomoc a Nízkoprahové denní centrum Charity Olomouc.

 

Jakými pravidly se přímá pomoc řídí?

  • Přímá pomoc je jednorázová a jejím cílem je řešit momentální krizovou situaci. Po jejím překonání je příjemce schopný opět fungovat sám.
  • Poskytnutí přímé pomoci předchází důkladné sociální prošetření situace.
  • V případně potřeby se s příjemcem (rodinou, jednotlivcem) dále pracuje formou poradenství.

Co nejčastěji z přímé pomoci poskytujeme?

  • Materiální pomoc v podobě potravin, hygienických potřeb, léků, zdravotních pomůcek, proplacení nutných vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti.
  • Pomoc s uhrazením nákladů spojených s bydlením, čímž se předchází zhoršení situace příjemce (např. úplné ztrátě bydlení).

Postní almužna pomáhá primárně osobám a rodinám v situaci, kdy hrozí ztráta bydlení nebo lidé nemají prostředky na základní životní potřeby (potraviny, hygienu). Jsou ale případy, kdy postní almužna může pomoci finančním příspěvkem zabránit sociální exkluzi dítěti, které je handicapováno zdravotně, svým přirozeným sociálním prostředím nebo náročnými vztahy v rodině, když se rodina rozpadne.

 
Přímá pomoc podpořila matku s dítětem

Jedním z takových případů je paní, která se na Charitu Olomouc obrátila s prosbou o finanční půjčku na zaplacení zájezdu pro dítě staršího školního věku. Byla jí vysvětlena pravidla Přímé pomoci: charita nemůže poskytnout půjčku. V rámci možností může po provedeném sociálním šetření poskytnout finanční nebo materiální pomoc, pokud jsou shledány důvody.
Rodina této paní se před pár lety rozpadla, rozvod byl pro děti traumatizující. Přesto, že děti byly v péči psychologa, zhoršil se jim rapidně prospěch ve škole, jednomu dítěti hrozilo dokonce propadnutí. Rodině pomohl psycholog a dítě motivoval tak, že nakonec v tomto předmětu – cizím jazyce - vyhrálo soutěž a za odměnu bylo vybráno na zahraniční zájezd. Rodina však momentálně neměla prostředky na zaplacení cesty – vše ostatní bylo zdarma. Paní si vzala brigádu a polovinu částky uhradila, nebylo ale v jejích silách zaplatit druhou část do daného termínu. Zkusila zažádat sociální odbor města, pomoc ale nebyla poskytnuta. Širší rodina nemohla pomoci, paní již neměla nikoho blízkého. Obrátila se se žádostí na charitu, která finanční příspěvek poskytla, protože bylo shledáno, že dítě tato „odměna“ nesmírně povzbudí v dalším studijním snažení.

 

DALŠÍ PŘÍKLADY POUŽITÍ VAŠICH DARŮ NAJDETE ZDE


Pro bližší informace o použití finančních darů z Postní almužny a Tříkrálové sbírky se můžete obrátit na

Mgr. Terezie Táborská - vedoucí střediska pro farnosti a dobrovolnictví, asistentka PR | +420 739 344 037.

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR