Postní almužna

Věřící mají možnost navrátit se k starobylé postní tradici. "Půst obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat Krista v potřebách našich bližních. Je mnoho možností, jak se můžeme něčeho pro nás příjemného zříci ve prospěch druhých například omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, televizi, zbytečné brouzdání po internetu, luxus nebo jiné věci, jež nejsou pro život nezbytně nutné. Schránka pro Postní almužnu je také vhodná jako nástroj k formaci dětí při společné večerní modlitbě nebo postní katechezi v kruhu rodiny. Při ní je možné přidat prosby za konkrétní nemocné, chudé, hladové a postižené různými katastrofami. Tím, že se omezíme ve své spotřebě, můžeme nejen prospět trpícím lidem, ale také tím obohacujeme sami sebe." (z Postní úvahy Mons. Josefa Šicha)


Postní almužna 2019

Vážení a milí dárci, děkujeme za Vaši podporu charitního díla. Díky Vašim darů ve výši 144 857 Kč můžeme z Postní almužny pomáhat ve formě "přímé pomoci" (na kterou používáme celý výtěžek Postní almužny a část z výtěžku Tříkrálové sbírky).

Výsledky PA 2018.pdf

Přímá pomoc je po provedení sociálního šetření nebo jiných úkonů poskytována například rodinám vystaveným riziku velkého sociálního propadu, obětem domácího násilí, rodinám a jednotlivcům v přechodné nouzi nebo dle přání farnosti. Sociální pracovníci odhalí potřeby příjemců, které z Vašich darů mohou utišit (například nákupem základních potravin a hygienických potřeb, dětských plen, školních pomůcek nebo jiným způsobem podle konkrétní situace). V minulém roce jsme mohli, díky Vám, pomoci z Postní almužny více než ve 100 akutních případech. Ceníme si Vaší podpory charitního díla církve.

Postní almužna je pastorační aktivitou farností, o jejímž konání rozhodla Česká biskupská konference v lednu 2010. Cílem této snahy je rozvíjet kontakt mezi Charitou a jednotlivými farními společenstvími, rozšiřovat schopnost farníků vnímat potřeby lidí ve svém okolí, materiálně i duchovně podporovat ty, kteří potřebují naši pomoc. Postní almužna je zcela zřejmým vyjádřením toho, jak Církev skrze Charitu pomáhá lidem v nouzi.

Finanční dary z Postní almužny jsou využívány na adresnou pomoc bližním v nouzi. Sám dárce může svými preferencemi ovlivnit konkrétní určení jeho finančních prostředků. Své projekty k podpoře navrhují i samy farnosti, kde byly finance získány. Regionálním koordinátorem akce je Charita Olomouc.

Další informace můžete nalézt na www.postnialmuzna.cz. Přispět lze i na sekretariátu Charity Olomouc na adrese Wurmova 5, Olomouc (v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin).

VÝSLEDKY POSTNÍ ALMUŽNY A PŘÍKLADY POUŽITÍ Z UPLYNULÝCH LET NAJDETE ZDE


KONTAKT:
Mgr. Veronika Velčovská - koordinátor dobrovolnictví |+420 731 346 729
 
 
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR