Krajíc chleba pro chudé

„Nestačí otevřít strádajícím lidem jen svou dlaň, musíme otevřít také své srdce“. Charita Olomouc každoročně žádá o pomoc při sbírce „Krajíc chleba pro chudé“. Pomoc může mít finanční i materiální podobu a výtěžek bude použit na zajištění jídla pro lidi bez domova.
 

Potřebujeme především rýži, brambory, luštěniny, těstoviny, mouku, cibuli, polévkové koření, sůl, pepř, olej, ocet, čaj, kávu, cukr, sirup, paštiky a jiné konzervy či dle dohody další potraviny (mrkev, celer, česnek, vejce a jiné). V době před vánočními svátky může být velkou pomocí i darované cukroví a ovoce ke štědrovečerní večeři pro lidi v nouzi. Uvítáme i potraviny, které lze použít jako vánoční dárek lidem z ulice (sladkosti, čokolády a další).

Do sbírky Krajíc chleba pro chudé se zapojují zejména farnosti olomouckého děkanátu. Některé se na sbírce podílejí i několikrát do roka, dle vlastního časového harmonogramu. Nezřídka kdy ale přijímáme i dary jednotlivců či institucí. V průběhu roku 2013 jste darovali 686 kg potravin. Za Vaši solidaritu děkujeme.

Jak pomáhá Charita Olomouc lidem bez domova?

Nabízíme pestrou škálu služeb, které pro lidi bez domova zaštiťuje středisko Samaritán.

Kolik lidí bez domova žije v Olomouci?

Naši terénní pracovníci realizovali v poslední době sčítání. Podle výsledků jejich zjištění se v Olomouci pohybuje až 650 lidí, kteří přišli o svůj domov.

Jak mohu pomoci?

Jednou z možností je darování potravin (viz výčet výše). Ty uplatníme při provozu Nízkoprahového denního centra, které denně navštíví 120 až 150 osob. Každý den tedy připravujeme 180 - 200 porcí, tzn. 90 - 100 litrů polévky pro lidi v nouzi. Za rok 2013 využilo služeb centra 1219 fyzických osob, pracovníci a dobrovolníci vydali 45 351 porcí jídla, to je asi 22 600 litrů polévky.

Finančně můžete přispět na konto Krajíc chleba pro chudé v průběhu celého roku:

  • č. účtu 107-8921490207/0100

Dle Vašeho přání použijeme finanční dary v oblastech

  • potravinová pomoc (var. symbol 001) | potravinové balíčky pro hladovějící lidi v nouzi;
  • řešení zdravotního stavu (var. symbol 002) | zajištění léčby, léků a provozu ordinace pro lidi bez domova;
  • pomoc s bydlením (var. symbol 003) | pomoc s problematikou bydlení lidí bez domova.

Vaše dary pomohly i panu Romanovi

Roman (52 let) byl hospitalizován v psychiatrické léčebně mimo Olomouc, zde mu byla hospitalizace ukončena z důvodu zaléčení jeho nemoci. Pan Roman se ale cítil tak, že mu hospitalizace nepomohla, natolik jak by potřeboval: „Když jsem je žádal o prodloužení pobytu v léčebně, říkali, že mě tam rozhodně přes zimu ohřát nenechají, tak jsem musel jít“.

Po ukončení hospitalizace se Roman rozhodl vyrazit za poslední peníze z invalidního důchodu do Olomouce, kde má rodinu. Věřil, že u ní najde pomoc. Bohužel po příjezdu do města zjistil, že rodina s ním nechce být v žádném kontaktu. Roman prochodil tři večery bezcílně městem, „přespával“ na lavičkách. O Nízkoprahovém denním centru se dozvěděl od lidí bez domova pohybujících se kolem vlakového nádraží. Přišel k nám ve velmi špatném fyzickém i psychickém stavu, bez finančních prostředků.

V první řadě si pan Roman potřeboval odpočinout, umýt se a nasytit. Bylo mu poskytnuto základní zázemí (spánek, teplo, hygiena) na Noclehárně pro muže a z darů mu byl připraven potravinový balíček z Vašich darů. Příští den se s Romanem vytvořil plán na zvládnutí jeho momentální situace, byla mu zajištěna cesta do místa jeho trvalého bydliště, kde má svého psychiatra a možnost ubytování na Azylovém domě.

Co k příběhu pana Romana dodat?

Jestliže láska prochází žaludkem, myslím si, že to platí i pro charitní práci s lidmi bez domova. Potraviny jsou základním kontaktním nástrojem Nízkoprahového denního centra, které k nám přivádí mnoho lidí v nouzi. Po uspokojení základních potřeb klientů můžeme začít uspokojovat potřeby vyšší. Bez darů, které k nám putují od Vás, z Vašich farností, či od jiných organizací, by pro nás podpora lidí v nouzi byla velice obtížná. Děkujeme.

(otázky zodpověděl koordinátor Nízkoprahového denního centra i-kjEKz797a-dea7)


Doplňující informace (nejen) pro farnosti:

  • sbírka může dle možností a zájmu farnosti proběhnout kdykoliv během celého roku,
  • dary lze doručit po domluvě s Mgr. Radkou Vojtkovou (+420 731 646 902) na služebnu Azylového domu pro muže na Wurmově 5,
  • pracovníci Charity Olomouc si pro výtěžek sbírky mohou přijet,
  • u finančních i materiálních darů může být vystavena darovací smlouva,
  • v případě zájmu je možné do farnosti zajistit zapečetěnou pokladničku a předat ji pověřené osobě k vybrání finančních darů,
  • finanční dar může vybrat a věnovat sama farnost.

Velice děkujeme jak farnostem, které se do sbírky zapojily, tak jednotlivým dárcům.


Převzetí výtěžku zajistí a bližší informace poskytne:
Bc. Barbora Cigánková, DiS.  | +420 731 646 902 | cmp@olomouc.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR