Benefiční akce adventních věnců

Podpořte s námi potřebné lidi ve Vaší farnosti formou přímé pomoci nebo také misijní sirotčinec Verbist Care Center v mongolském Ulánbátaru. Sirotkům věnujeme část výtěžku benefiční akce adventních věnců. Zapojte se také...
 

Lidé v nouzi nepotřebují až tak moc peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy, srdce…“ (Matka Tereza)

... To znamená, potřebují Vás :-) I s malým přispěním můžete významně pomoci lidem ve svém okolí nebo dětem v mongolském sirotčinci.

Během netradiční akce spojí své síly dobrovolníci, některé farnosti a školy (např. Církevní gymnázium Německého řádu Olomouc) k nezištné podpoře rodin a jednotlivců v nouzi přímo ve farnostech a také k podpoře dětí, které před otřesnými podmínkami života na ulici zachránil uvedený sirotčinec. Akce probíhá vždy první neděli adventní.

Adventní věnce 2018 

Benefiční akce proběhne na první neděli adventní 2. prosince 2018. 

Věnce i svíčky budou dostupné v těchto kostelech olomouckého děkanátu:

 • Farnost sv. Václava – katedrála sv. Václava - před a po mších svatých v 8.00 a 10.00
 • Farnost sv. Mořice - farní kostel sv. Mořice - před a po mších svatých v 7.30, 9.00 a 10.30
 • klášter Kapucínů - kostel Zvěstování Páně – před a po mši svaté v 10.00
 • Farnost Hodolany - Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů - před a po mši svaté v 9.30
 • Farnost Hejčín – kostel sv. Cyrila a Metoděje - před a po mši svaté v 10.00
 • Farnost Sv. Kopeček - bazilika Navštívení panny Marie - od 7.15 do 11.45 před bazilikou
 • Akademická farnost – kostel Panny Marie Sněžné - přede mší svatou v 19.00 a také ve středu 28. 11. přede mší svatou v 19.00
 • Farnost Hněvotín - kostel sv. Leonarda – před a po mši svaté v 9.30
 • Farnost Dolany – kostel sv. Matouše - před a po mši svaté v 10.00
 • Farnost Velká Bystřice - kostel Stětí sv. Jana Křtitele - před a po mši svaté v 8.00
 • Farnost Slavonín - kostel sv. Ondřeje, mše svatá v 8.00

Opět se letos farnosti mohou rozhodnout, zda výtěžek bude použit na přímou pomoc nebo jej věnují misijnímu sirotčinci Verbist Care Center v mongolském Ulánbátaru. Vzhledem k tomu, že v příštím roce je v sirotčinci očekáván další růst nákladů za elektřinu a topení, bude část výtěžku využita na úhradu těchto provozních nákladů. Dále je v plánu opět uvést do provozu hřiště pro děti, které je dočasně mimo provoz. Jednou z dalších oblastí, do které by rád sirotčinec investoval je i zdravotní péče a kvalitní jídlo pro děti.

Vyroba venců 2018_na webchildren of VCC enjoying the plain at Summer camp20181025_145431  

Adventní věnce 2017

V roce 2017 se opět o organizaci celé akce včetně vlastní výroby postarali dobrovolníci jednotlivých farních společenství a také žáci Církevního gymnázia Německého řádu. Do akce se zapojily farnosti sv. Václava, Slavonín, Hodolany, Hejčín, VKH působící v akademické farnosti, klášter kapucínů v rámci farnosti sv. Michala, farnost sv. Mořice a pod ní spadající klášter dominikánů a farnosti olomouckého děkanátu Sv. Kopeček, Hněvotín, Velká Bystřice ve spolupráci s Domem pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici a Dolany. V rámci benefiční akce získaly celkem 85.107 Kč, z toho 32.286 Kč věnovaly sirotčinci Verbist Care Center a 52.821 Kč věnovaly na přímou pomoc potřebným ve své farnosti nebo prostřednictvím Charity Olomouc. Z výtěžku financoval sirotčinec renovace venkovní i vnitřní části budovy, ve které sirotčinec sídlí. Výtěžek byl dále využit na koupi potravin a uhrazení provozních nákladů, v neposlední řadě i na zajištění kvalitní zdravotní péče dětem. 

Informace: Mgr. Terezie Táborská | +420 739 344 037

Thank you card to Caritas czech Thank You - překlad

Použití výtěžku předchozích ročníků

 

VÍCE INFORMACÍ O BENEFIČNÍ AKCI

 


Mgr. Terezie Táborská - koordinátorka dobrovolnictví | +420 739 344 037

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR