Ukončené sbírky

Sbírka Darem proti následkům koronaviru

Sbírková akce byla vyhlášena 16. 3. 2020 na podporu lidí, kteří se v důsledku opatření proti šíření COVID-19 ocitli v tíživé ekonomické situaci.

Výnos činil 181.175,- Kč.

Finančním darem ve výši 100.000,- Kč přispěla na stejný účel firma EXLService Czech Republic, s.r.o.

Všem dárcům a podporovatelům srdečně děkujeme!