Pomoc pro rodiny a děti

Tomáš zůstává jediný ve třídě, zatímco ostatní spolužáci běží na oběd.
Anička bojuje s rýmou a teplotou, rodina nemá na léky bez předpisu.
Paní Klára neví, kde bude se svými dětmi trávit další noc.

Někteří rodiče ve svém životě zažívají situace, kdy z důvodu finanční krize nemohou svým dětem zaopatřit základní potřeby, které jsou pro nás všechny běžné. Pocit dítěte, které zůstane samo ve třídě, protože nemůže jít se spolužáky na oběd do školní jídelny je nepopsatelný. Co zažívá rodič, který nemá léky na utlumení teploty u svého dítěte? Jak se cítí rodiče, kteří vědí, že další den nebudou mít se svými dětmi kde spát?

Na Středisku pro rodiny a děti se věnujeme rodinám s podobnými příběhy. Finanční podpora na zajištění léků, zaplacení obědů nebo úhradu nájmu je v některých případech často jedinou možností v první fázi podpory.

Pomáhejte spolu s námi měnit příběhy rodin a dětí ohrožených chudobou k lepšímu!

Přispět je možné na účet číslo 115-1405220217/0100. Účel svého daru rozlišíte uvedením variabilních symbolů 6102 (léky pro rodiny ocitající se v nouzi), 6105 (obědy pro děti do školy a školky) nebo 6103 (pomoc s bydlením).

Děkujeme za vaši pomoc!

Pomoc pro rodiny a děti