Tříkrálová sbírka

Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim. Tříkrálová sbírka zároveň umožňuje všem lidem dobré vůle, aby zakusili radost a uspokojení z toho, že obdarovali člověka v nouzi.

Akce spojené s Tříkrálovou sbírkou 2020:

  • 17. října 2020
    Den pro malé a velké krále | Olomouc 
  • Více informací o akci ZDE.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020

Děkujeme Vám, milí příznivci charitního díla, že jste s námi prožili Tříkrálovou sbírku 2020. Zapojili jste se aktivně do koledování, přispěli do kasičky, možná jste poslali DMS nebo dílo doprovázeli podporou a modlitbou. Děkujeme za velké nasazení 47 místních asistentů, 432 vedoucích skupinek. Při celé akci se v olomouckém děkanátu společně sklonilo více než 1 600 dobrovolníků k potřebám těch, kteří si nemohou sami pomoci. Na území Olomouce a okolních 36 obcí se tak podařilo vykoledovat celkem 2.000.000 Kč. Výtěžek tak převýšil loňskou sumu o více než 170 000 korun. Velice si vážíme důvěry, se kterou nám dárci své peníze svěřují a ceníme si pomoci všech zapojených koledníků, vedoucích skupinek a mnoha dalších lidí, bez kterých by tak rozsáhlá akce nešla uskutečnit.

Přehled výsledků dle farností
Přehled výsledků dle obcí

V roce 2020 z tříkrálových darů bylo podpořeno: 

  • zajištění a rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku,
  • úpravy azylového domu sv. Anežky pro starší nemocné lidi bez domova – instalace výtahu,
  • přímá pomoc jednotlivcům a rodinám ohrožených chudobou,
  • rozvoj a fungování centra materiální pomoci pro lidi a rodiny ohrožené chudobou.

Pokud si přejete jako vedoucí skupinek či rodiče koledníků dostávat informace o akcích na váš email, pošlete prosím vaši e-mailovou adresu na adFjGKed-fBETW7%WkvDRW7r. E-mailové adresy používáme jen pro výše uvedený účel (k usnadnění komunikace při TKS). Vaše předané osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti s konáním výše zmíněné akce Charity Olomouc, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

V případě dotazů můžete kontaktovat koordinátory Tříkrálové sbírky za Charitu Olomouc: