Postní almužna

Postní sbírka je viditelným vyjádřením praktické pečující lásky církve, jejímž smyslem je pomoci bližnímu v nouzi všude tam, kde už nepostačují vlastní síly či kam nedosahuje sociální systém státu.

Během Popeleční středy či 1. neděle postní obdrží věřící v kostele papírovou schránku „postničku“, kterou mají po celou postní dobu ve svých domovech. Do schránky vkládají finanční prostředky, které ušetřili odříkáním si během čtyřicetidenního postního období.

Na Květnou neděli odevzdají věřící „postničky“ ve svých kostelích. Farnost poté předá finanční dary Charitě Olomouc, která se po dohodě s farnostmi postará o jejich rozdělení. Cílem snahy předvelikonočního postního období je rozvíjet kontakt mezi Charitou a jednotlivými farními společenstvími, rozšiřovat schopnost farníků vnímat potřeby druhých a materiálně i duchovně podporovat ty, kteří potřebují naši pomoc. Darovaný výtěžek poslouží prostřednictvím Charity těm, kteří se nacházejí v tíživé situaci.

V roce 2019 se do sbírky zapojili věřící z dvaceti šesti farností v Olomouci a okolí, výtěžek na pomoc potřebným činil 172 730 Kč. Další informace můžete nalézt na www.postnialmuzna.cz.

Vážení a milí dárci, děkujeme za vaši podporu charitního díla!