Adventní věnce

Podpořte s námi potřebné lidi a misijní sirotčinec Verbist Care Center v mongolském Ulánbátaru. Během už tradiční výroby věnců spojí své síly dobrovolníci, farnosti a školy k nezištné podpoře rodin a jednotlivců v nouzi přímo ve farnostech a také k podpoře dětí z mongolského sirotčince.  

V roce 2018 se podařilo jedenácti zapojeným farnostem prodat 288 věnců. Výtěžek benefice činil 74 452 Kč, z této částky poté putovalo 25 891 Kč na přímou pomoc do farností a zbytek 48 561 Kč byl zaslán sirotčinci v Ulánbátaru.

Výroba adventních věnců v roce 2019

Výroba adventních věnců proběhne v několika farnostech olomouckého děkanátu od 22. do 30. listopadu. V případě zájmu se prosím obraťte na svou farnost nebo na koordinátorku akce: t%EhQMQN0kBxZ956JT8o2YsWV1Qy.ca6jWmKD | +420 731 646 729. 

Benefiční prodej věnců v roce 2019

Benefiční prodej adventních věnců se uskuteční před olomouckými kosteli a v prodejně Dobrodruhá. S ohledem na náklady je minimální hodnota věnce 290 Kč, avšak je možné přispět i více. Výtěžek akce poputuje na podporu sirotčince Verbist Care Center nebo na přímou pomoc dle volby farnosti.

Věnce budou dostupné před mší svatou v těchto kostelích olomouckého děkanátu:

  • farnost Sv. Kopeček - bazilika Navštívení Panny Marie
  • farnost sv. Václava – katedrála sv. Václava
  • klášter kapucínů - kostel Zvěstování Páně
  • farnost Hodolany - kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • farnost Velká Bystřice - kostel Stětí sv. Jana Křtitele
  • akademická farnost – kostel Panny Marie Sněžné
  • farnost Hejčín – kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • klášter dominikánů – kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Přímá pomoc

Přímá pomoc je po provedení sociálního šetření nebo jiných úkonů poskytována rodinám vystaveným riziku velkého sociálního propadu, obětem domácího násilí, rodinám a jednotlivcům v přechodné nouzi dle přání farnosti. Sociální pracovníci odhalí potřeby příjemců, které z vašich darů mohou naplnit, například nákupem základních potravin a hygienických potřeb, dětských plen, školních pomůcek nebo jiným způsobem podle konkrétní situace.

Sirotčinec Verbist Care Center

Posláním sirotčince je zajištění základních lidských práv sirotkům, opuštěným nebo zneužívaným dětem. Centrum bylo založeno v roce 1995 Kongregací Panny Marie a dětem poskytuje potřebné zázemí, jako je přístřeší, jídlo a vzdělávání. V hlavním městě Mongolska, kde zima trvá až osm měsíců a teploty dosahují i mínus 40 stupňů Celsia, žije na ulici asi 2000 dětí, v celém Mongolsku pak dvakrát tolik.