Ostatní sbírky a benefiční akce

Finanční sbírky:

Speciálně na pomoc lidem bez domova je zřízena veřejná sbírka Krajíc chleba pro chudé s účtem č. 107-8921490207/0100. Účel svého daru rozlišíte uvedením variabilních symbolů 001 (potravinová pomoc), 002 (řešení zdravotního stavu) nebo 003 (pomoc s bydlením).

Každoročně se koná Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, rodinám s dětmi a dalším sociálně potřebným. Desetina výnosu je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Tříkrálovým koledníkům můžete přispět do kasiček v hotovosti, případně lze kdykoli dar zaslat převodem na sbírkový účet, online platbou nebo pomocí DMS. Více se dozvíte na webových stránkách Tříkrálové sbírky.

Materiální sbírky:

Co je pro někoho samozřejmostí, pro jiného může být vzácné. Opakovaně pořádáme sbírky potravin či hygienických potřeb, které následně předáváme potřebným lidem (rodiny s dětmi, senioři, lidé bez domova). Sbírka Krajíc chleba pro chudé, určená lidem bez domova, se koná několikrát do roka a jsou do ní zapojena naše farní střediska.

Sledujte Centrum dobrovolnictví a materiální pomoci na našem facebooku a včas se o sbírce dozvíte.

Postní almužna:

Na začátku čtyřicetidenního postního období před Velikonocemi obdrží věřící v kostele papírovou schránku „postničku“. Do schránky vkládají peníze, které ušetřili odříkáním si během postní doby. Postničky odevzdají v kostele na Květnou neděli a finanční prostředky z nich pak putují k potřebným lidem ve farnosti. Bližší informace najdete ZDE.