Kup oběd

Oběd je běžnou každodenní součástí našeho života. Většinou nás ani nenapadne, že by to u někoho bylo jinak. Nejchudší obyvatelé Domova sv. Anežky si však teplé jídlo dovolit nemohou. Svým darem jim oběd můžete zakoupit, případně uhradit obědy na týden anebo na měsíc. Můžete také nastavit pravidelný příspěvek a stát se tak patrony našich klientů.

Pan Karel strávil velkou část svého života těžkou prací v lese. Osudným se mu stal pracovní úraz, kdy se při stahování dřeva uvolnily klády a přimáčkly mu nohy. Po léčbě mu zůstaly trvalé následky a pan Karel se již nemohl vrátit zpět do práce. Jeho rodiče se o něj starali v rodné vesničce nedaleko Olomouce, když však nedávno zemřeli, ocitl se sám bez pomoci. Naštěstí se pro něj našlo místo v našem Domově sv. Anežky na Svatém Kopečku u Olomouce. Pan Karel má ale velmi nízký příjem, který stačí pouze na to, aby pokryl výdaje na ubytování a potřebnou pečovatelskou službu. Obědy mu Charita zatím hradí z vlastních zdrojů, ty však nejsou neomezené. Proto přicházíme s projektem 
KUP OBĚD a chceme vyzvat všechny, kterým není osud pana Karla a dalších našich nemajetných klientů lhostejný.

Pomozte nám postarat se o potřebné lidi, kteří neměli v životě tolik štěstí! Děkujeme!

Přispět je možné na Darujme.cz nebo na konto: 107-8921490207/0100, variabilní symbol: 3001
Prosíme o vyplnění formuláře pro dárce za účelem zaslání potvrzení o daru ZDE. 

 


Kontakt: Mgr. Kristýna Uchytilová | pomahame@olomouc.charita.cz | +420 739 249 227

KUP OBĚDY