Jste firma? Buďte našimi partnery

Vítáme jakoukoli formu spolupráce s firmami.

Podpořit nás můžete finančním darem či bezplatným poskytnutím vašich služeb či výrobků. Hodnota daru vám sníží základ daně. Obdržíte darovací smlouvu, případně vám vystavíme certifikát se jménem a logem vaší společnosti.

Další formou podpory je sponzoring – jsme připraveni domluvit se s vámi na formě prezentace. Uzavřeme s vámi smlouvu o reklamě a věnovaná částka pro vás bude daňově uznatelným výdajem (nákladem).

Dále Vám nabízíme možnost zapojit se do běžného provozu služeb nebo do jednorázových činností a charitních akcí. Co to znamená v praxi? Firma, zaměstnavatel, daruje čas svých pracovníků, kteří nám pomohou, formou osobní, manuální či profesní pomoci, realizovat jednotlivé aktivity, činnosti nebo projekty. Co vám bude odměnou? Získáte nové zkušenosti, inspiraci pro svůj život a dobrý pocit z vykonané práce, která pomáhá potřebným.

Jak s námi můžete spolupracovat a pomáhat?

  • Profesní odborností – můžete nám pomoci v profesním růstu našich pracovníků, například formou mentoringu, konzultacemi, vzděláváním v oblasti marketingu, strategie, plánování, leadershipu, IT aj.
  • Organizačními zkušenostmi – můžete nám pomoci při organizaci pravidelných nebo jednorázových akcí a činností pro klienty nebo veřejnost. Vaši pomoc oceníme při potravinových sbírkách, sbírkách oblečení, realizacích programů pro klienty jako jsou výlety, volnočasové aktivity, koncerty, benefiční akce, bazary aj.
  • Asistenční činností – můžete nám pomoci zaplnit volný čas našich klientů, například doprovodem na výlet, kulturní akci či kamkoliv, kam bych chtěl klient jít, dále aktivním trávením volného času například formou různých her, společným čtením knih nebo jen tak posezením u kávy či čaje aj.
  • Manuální prací – můžete nám pomoci při údržbě našich prostor, jako je úklid, údržba zahrady a dvoru nebo interiérů – malování, stěhování aj.

Mgr. Kristýna Uchytilová | _hzkYZc_VX~y2~cgb-kmYZhaa8kmb | +420 739 249 227