Tříkrálová sbírka

banner_1180x490_obecny

Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim. Tříkrálová sbírka zároveň umožňuje všem lidem dobré vůle, aby zakusili radost a uspokojení z toho, že obdarovali člověka v nouzi.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2021

Děkujeme vám, milí příznivci charitního díla, že jste s námi prožili Tříkrálovou sbírku 2021. Přispěli jste do neputovních kasiček, možná jste poslali DMS nebo dílo doprovázeli podporou a modlitbou. Děkujeme za velké nasazení všem místním asistentům. Na území Olomouce a okolních 36 obcí dárci přispěli do neputovních tříkrálových kasiček celkem 1.003.225 Kč. Online koleda přinesla celkem 369.933 Kč. Velice si vážíme důvěry, se kterou nám dárci své peníze svěřují, a ceníme si pomoci všech zapojených, bez kterých by tak rozsáhlá akce nešla uskutečnit.

Přehled výsledků dle farností
Přehled výsledků dle obcí

V roce 2022 bude výtěžek z tříkrálových darů věnován na: 

  • rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku,
  • vytvoření zázemí pro sociální služby věnující se lidem s duševním onemocněním a lidem bez domova,
  • důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska pro lidi bez domova  

V roce 2021 byl výtěžek z tříkrálových darů věnován na:

  • podporu rozvoje domácí hospicové péče na Olomoucku,
  • finanční a materiální pomoc lidem s psychosociální poruchou nacházejících se v nouzi,
  • zajištění pomoci jednotlivcům a rodinám ohroženým chudobou.

Pokud si přejete jako vedoucí skupinek či rodiče koledníků dostávat informace o akcích na email, pošlete prosím vaši e-mailovou adresu na adFjGKed-fBETW7%WkvDRW7r. E-mailové adresy používáme jen pro výše uvedený účel (k usnadnění komunikace při TKS). Vámi předané osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti s konáním výše zmíněné akce Charity Olomouc, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

V případě dotazů můžete kontaktovat koordinátory Tříkrálové sbírky za Charitu Olomouc: