Adventní věnce

Podpořte s námi potřebné lidi a misijní sirotčinec Verbist Care Center v mongolském Ulánbátaru. Během už tradiční výroby věnců spojí své síly dobrovolníci z farností k nezištné podpoře rodin a jednotlivců v nouzi přímo ve farnostech a také k podpoře dětí z mongolského sirotčince.  

V roce 2019 se podařilo zapojeným farnostem prodat 273 věnců. Výtěžek benefice činil 74 065 Kč, z této částky putovalo 19 578 Kč na přímou pomoc do farností a zbytek 54 487 Kč byl zaslán sirotčinci v Ulánbátaru.

Výroba adventních věnců v roce 2020

Výroba adventních věnců proběhne v několika farnostech olomouckého děkanátu od 21. do 28. listopadu. V případě zájmu se prosím obraťte na svou farnost nebo na koordinátorku akce: Veronika Velčovská | +420 731 646 729. 

Benefiční prodej věnců v roce 2020

Benefiční prodej adventních věnců se uskuteční 1. adventní neděli 29. 11. 2020 v některých olomouckých kostelích. Věnce budou umístěné u farních kasiček v zadních částech kostela.

S ohledem na náklady je minimální hodnota věnce 290 Kč, avšak je možné přispět i více. Výtěžek akce poputuje na podporu sirotčince Verbist Care Center nebo na přímou pomoc dle volby farnosti.

Věnce budou dostupné v těchto kostelích olomouckého děkanátu:

  • farnost Sv. Kopeček - bazilika Navštívení Panny Marie
  • farnost sv. Václava – katedrála sv. Václava
  • klášter kapucínů - kostel Zvěstování Páně
  • farnost Hodolany - kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • farnost Hejčín – kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • klášter dominikánů – kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Přímá pomoc

Přímá pomoc je po provedení sociálního šetření nebo jiných úkonů poskytována rodinám vystaveným riziku velkého sociálního propadu, obětem domácího násilí, rodinám a jednotlivcům v přechodné nouzi dle přání farnosti. Sociální pracovníci odhalí potřeby příjemců, které z vašich darů mohou naplnit, například nákupem základních potravin a hygienických potřeb, dětských plen, školních pomůcek nebo jiným způsobem podle konkrétní situace.

Sirotčinec Verbist Care Center

Posláním sirotčince je zajištění základních lidských práv sirotkům, opuštěným nebo zneužívaným dětem. Centrum bylo založeno v roce 1995 Kongregací Panny Marie a dětem poskytuje potřebné zázemí, jako je přístřeší, jídlo a vzdělávání. V hlavním městě Mongolska, kde zima trvá až osm měsíců a teploty dosahují i mínus 40 stupňů Celsia, žije na ulici asi 2000 dětí, v celém Mongolsku pak dvakrát tolik.