Sbírka sv. Mikuláše

V důsledku krizových opatření mnozí lidé přišli o práci z důvodu nadbytečnosti, jinde došlo ke zrušení celé provozovny či zařízení. Do velmi obtížných situací se dostaly především matky samoživitelky, ale i celé rodiny.
Aby mohla Charita Olomouc poskytovat pomoc i nadále, rozhodla se zřídit dlouhodobou Sbírku svatého Mikuláše, určenou na přímou pomoc lidem v nouzi, zvláště matkám samoživitelkám a rodinám s dětmi.

"Mikuláš se lidem do paměti zapsal jako člověk, který pomáhá.
Jeho velikostí nebylo hrdinství, které se nechává mučit, zavřít a popravit.
Jeho velikostí byla neustálá každodenní dobrota a laskavost." 
Benedikt XVI.

Máte-li také vy dostatek, věnujte chudým alespoň jeden zlaťák. Staňte se na chvíli tím pravým Mikulášem!
Platba online: Darujme.cz

Sbírkový účet: 115-1405220217, kód banky 0100, variabilní symbol 1702.
 
 

 

Potřebujete potvrzení o daru?

  • Při platbě na sbírkový účet prosíme vyplňte tento FORMULÁŘ
  • V případě darování přes Darujme.cz zaškrtněte „Chci potvrzení o daru“.