Tříkrálová sbírka

Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim. Tříkrálová sbírka zároveň umožňuje všem lidem dobré vůle, aby zakusili radost a uspokojení z toho, že obdarovali člověka v nouzi.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019

Děkujeme Vám, milí příznivci charitního díla, že jste s námi prožili Tříkrálovou sbírku 2019. Zapojili jste se aktivně do koledování, přispěli do kasičky, možná jste poslali DMS nebo dílo doprovázeli podporou a modlitbou. Děkujeme za velké nasazení 51 místních asistentů, 392 vedoucích skupinek a samotných koledníků. Při celé akci se v olomouckém děkanátu společně sklonilo více než 1480 dobrovolníků k potřebám těch, kteří si sami nepomohou. Na území Olomouce a okolních 36 obcí se tak podařilo vykoledovat celkem 1.823.628 Kč.

Velice si vážíme důvěry, se kterou nám dárci své peníze svěřují a ceníme si pomoci všech zapojených koledníků, vedoucích skupinek a mnoha dalších lidí, bez kterých by tak rozsáhlá akce nešla uskutečnit.

V roce 2019 chceme z tříkrálových darů podpořit: 

  • podporu a rozvoj domácí hospicové péče, 
  • finanční, potravinovou a materiální pomoc jednotlivcům a rodinám v krizi,
  • podporu sociálního bydlení. 

Jak přispět?

Podpořit Tříkrálovou sbírku lze různými způsoby. Své finanční dary můžete vhodit do zapečetěné a očíslované kasičky s logem Charity, se kterou Vás navštíví skupinka koledníků (vedoucí se prokáže platnou průkazkou). Příspěvky můžete vhodit i do kasičky na sekretariátě Charity Olomouc (Wurmova 5). Přispět do sbírky můžete i v průběhu celého roku zasláním DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90 na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč). Podpořit sbírku je možné také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777.

Finanční dary jsou určeny především pro chudé a lidi v nouzi. Třetinu z vykoledované částky použije Charita ČRArcidiecézní charita Olomouc k podpoře dobročinných projektů u nás i v zahraničí. Zbylá část sumy se vrátí do Olomouckého regionu, kde ji použije Charita Olomouc k pomoci podpoře projektů pro lidi v nouzi.

V případě dotazů můžete kontaktovat koordinátory Tříkrálové sbírky za Charitu Olomouc: