Podpořte nás

AVPO-LOGO-SPOLEHLIVA-barevna

Charita Olomouc byla prověřena externím auditem, na jehož základě obdržela značku spolehlivosti – Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Jedná se o záruku, že řádně hospodaříme se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využíváme k naplňování svého deklarovaného poslání. 

Pomáhejte s námi i Vy:

  • pro získání více informací nebo předání daru v hotovosti se můžete obrátit na email info@olomouc.charita.cz nebo přijít osobně na sekretariát organizace
  • darování potravin prosíme nejprve konzultujte s Bc. Filipem Holíkem na tel. +420 735 744 281
 

GIVT_paticka