Úřad práce Olomouc

up 

V letech 2015 - 2018 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také z projektu „Nové pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce“, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

V období od 1.2.2018 do 31.10.2018 jsou u Charity Olomouc v rámci projektu podpořena 4 pracovní místa na VVP s maximálním měsíčním příspěvkem 15 000,- Kč na jedno pracovní místo (celková částka příspěvku na všechna podpořená pracovní místa na toto období nepřekročí 540 000,- Kč). 

V období od 15.3.2016 do 28.2.2017 bylo u Charity Olomouc v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP částkou 77.678,-- Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně ve městě, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu. Takto podpořená pracovní místa jsou zejména přínosem k celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí města a v neposlední řadě i významnou finanční pomocí městského rozpočtu.


V letech 2015 - 2017 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 27.7.2015 do 30.6.2016 bylo v organizaci Charita Olomouc, v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP částkou 126.727 Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklidové práce společných prostor, sociálního zázemí, kanceláří apod. střediska pro lidi bez domova, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu.


V letech 2007 - 2015 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 2.5.2014 do 30.4.2015 bylo v organizaci Charita Olomouc, v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP za 120.000 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 102.000 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 18.000 Kč.

V období od 3.3.2014 do 31.3.2015 byla v organizaci Charita Olomouc, v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na VPP za 240.000 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 204.000 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 36.000 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena zejména na pomocné a úklidové práce společných prostor, pomocné práce při přípravě stravy v kuchyňském zařízení apod., s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nízkou úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu.


V letech 2007 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 6.8.2014 do 31.1.2015 Charita Olomouc IČ: 44936427 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 87 580,-Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 74 443,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 13 137,- Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.


Projekt Veřejně prospěšné práce 2015 - 2018.pdf

Projekt Veřejně prospěšné práce 2015 - 2016.pdf

Projekt Veřejně prospěšné práce 05_2014 - 04_2015.pdf

Projekt Veřejně prospěšné práce 03_2014 - 3_2015.pdf

Projekt Společensky účelná pracovní místa.pdf

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
1 823 628 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR